Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Staatsrecht

StaatsrechtStaatsrecht heeft betrekking op de regelgeving rondom de verschillende organen van de overheid en de organisatie van het openbaar bestuur. Denk hierbij aan de interne en externe bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen. Maar ook aan de bestuurlijke en financiële verhoudingen en gemeenschappelijke regelingen. Daarbij spelen steeds vaker aspecten als transparantie, verantwoording en integriteit een grote rol.

Gemeenten fuseren met elkaar, andere vormen van interbestuurlijke samenwerking worden gezocht en de centrale overheid hevelt steeds meer taken over naar lagere overheden. Hierdoor ontstaan juridische vragen, bijvoorbeeld over bestuurlijk toezicht. Of over de toepassing van de provincie- en gemeentewet en de wet gemeenschappelijke regelingen.

Nysingh heeft een brede kennis en ervaring op het gebied van de organisatie van het openbaar bestuur. En de regels die gelden bij het aangaan van samenwerkingen en het onderbrengen van taken. Onze specialisten hebben gevoel voor de politieke en bestuurlijke realiteit en het krachtenveld waarin dergelijke vraagstukken vaak spelen. De advocaten van Nysingh kunnen u dan ook uitstekend helpen met uw vragen rondom governance, bevoegdheidskwesties en toezicht op het inrichten van een publiekrechtelijke samenwerking.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen met betrekking tot de organisatie van het openbaar bestuur, het aangaan van een bestuurlijke samenwerking en/of het onderbrengen van taken? Neem dan contact op met Jan Hein Meijer, advocaat overheid en specialist op het gebied van bestuurs- en staatsrecht; E: janhein.meijer@nysingh.nl | T:  +31 (0)6 51 26 18 80.

Rechtsgebieden