Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Stagnatie

stagnatieHet lijkt minder goed te gaan met uw onderneming. Of met één van uw leveranciers of afnemers. U herkent signalen van stagnatie en wilt tijdig maatregelen nemen.

Uw leveranciers en afnemers

Eerste signalen dat uw afnemers of toeleveranciers in financiële moeilijkheden verkeren zijn cruciaal en moeten voortvarend worden opgepakt.

Indien er inderdaad sprake is van financiële moeilijkheden bij uw klant, dan moet u er voor zorgen dat u degene bent die nog wel wordt betaald. De kans is groot dat er nog wel vermogen bij uw klant aanwezig is, maar dat dit snel minder wordt. Ook is dit het moment om de door u geleverde goederen veilig te stellen. De meeste leveranciers komen met hun afnemers een eigendomsvoorbehoud overeen dat u kunt inroepen om uw goederen terug te halen. Wellicht kunt u tevens uw goederen veilig stellen met een beroep op het recht van reclame. Maar er bestaan nog vele andere vormen van zekerheid, zoals pand- en hypotheekrechten, hoofdelijke aansprakelijkheid van betrokken (rechts)personen en het verlangen van garanties, al dan niet notarieel vastgelegd. En in het uiterste geval heeft u in deze fase nog de tijd om te gaan procederen, eventueel voorafgegaan door beslaglegging.

Ook als uw toeleverancier in financiële problemen verkeert, is het van belang dat zo snel mogelijk te weten. Zeker als uw productieproces van zijn goederen afhankelijk is. Het antwoord op de vraag of u de overeenkomst met uw toeleverancier kunt beëindigen, wordt opeens van groot belang. Tenzij er alternatieven zijn, bijvoorbeeld door te gaan samenwerken. Een niet aller daagse oplossing, maar soms een win-win situatie.

Uw eigen onderneming

U hanteert langere betaaltermijnen, heeft vaker afspraken met uw bank of wordt zelfs geconfronteerd met beslaglegging. Dit kunnen signalen zijn dat er daadwerkelijk iets met uw onderneming aan de hand is en er niet slechts sprake is van een tijdelijke dip. Op het moment dat u deze signalen herkent, is er vaak nog voldoende tijd om maatregelen te nemen.

Juist nu is het van belang kritisch naar uw onderneming te kijken en de structuur van uw onderneming in beeld te brengen en te beoordelen.

 • Wat zijn uw kernactiviteiten?
 • Heeft u de onderneming op de juiste wijze georganiseerd en wie zijn daarin onmisbaar?
 • Hoe zien uw cashflow en uw financierings- en zekerheidspositie er op langere termijn uit?

Als dat eenmaal duidelijk is, volgen nog veel belangrijkere vragen:

 • Welke maatregelen moeten er nu genomen worden?
 • Moet een deel van de activa of activiteiten worden afgesplitst of verkocht?
 • Is een reorganisatie van het personeel noodzakelijk of ligt de oplossing in het aangaan van een samenwerkingsverband of het afsluiten van een nieuwe financiering?

Aanpassen

Het is nu tijd om uw organisatie aan te passen op een wijze die bij u en uw onderneming past. Maar ook bij u persoonlijk. Dit is het moment om u te laten informeren over de wijze waarop eventuele bestuurdersaansprakelijkheid kan worden voorkomen, mocht het onverhoopt toch mis gaan met uw onderneming.

 • Heeft u tijdig de jaarrekening gedeponeerd en is uw administratie goed op orde?
 • Zijn de aandelen wel volgestort en zijn uw afspraken met de onderneming goed vastgelegd?

Recovery ‘Stagnatie’

 • scannen van uw organisatie, op het gebied van onder meer structuur, financiering, zekerheden en personeelszaken
 • adviseren over mogelijkheden en oplossingen, zoals verkoop of afsplitsing van onderdelen, reorganisatie of het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • adviseren over het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid
 • beoordelen van afspraken tussen onderneming en bestuurder
 • uitvoeren van verhaalsonderzoek
 • begeleiden van het (buiten- en/of) gerechtelijke incassotraject
 • adviseren over de wijze waarop uw belangen kunnen worden veilig gesteld

Terug naar Recovery