Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Recovery: Start en groei

Recovery: Start en groeiHet gaat uitstekend met uw onderneming. Op dit moment heeft u de tijd een aantal zaken goed te regelen. En kunt u zich eenvoudig voorbereiden op veranderende omstandigheden. Flexibiliteit in uw personeelsbestand is bijvoorbeeld een goede remedie. Maar ook flexibiliteit in kosten. Hoe flexibel zijn uw lasten eigenlijk? De praktijk laat zien dat gebruikelijke en standaard overeenkomsten, zoals huur-, inkoop- en financieringsovereenkomsten, in mindere tijden vaak zeer belastend (kunnen) zijn voor uw onderneming.

 • Is de huurovereenkomst opzegbaar?
 • Komen de verbeteringen die u heeft aangebracht aan het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst voor vergoeding in aanmerking?
 • Is het wel verstandig om gedurende langere tijd van een distributeur of een toeleverancier afhankelijk te zijn?
 • Onder welke voorwaarden verkrijgt u financiering, nodig om verder te groeien, van de bank en welke zekerheden verstrekt u daarbij?
 • En wat betekent dat voor u in privé?
 • Wat als die grote klant failliet gaat?
 • Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing en waarborgen uw algemene voorwaarden uw positie maximaal?
 • En voor uw eigen positie als ondernemer; zijn de afspraken tussen u en de vennootschap wel (goed) vastgelegd?

Recovery: Start en groei

 • beoordelen van diverse overeenkomsten en het in kaart brengen van de risico’s van die overeenkomsten voor uw onderneming
 • opstellen, beoordelen en/of aanpassen van algemene voorwaarden
 • beoordelen en verbeteren van het proces van offerte tot betaling
 • adviseren over de structuur van uw onderneming, zoals het afsplitsen van risicovolle activiteiten, de verdeling van personeel en het opstellen managementovereenkomsten
 • adviseren over financieringsovereenkomsten en daaraan verbonden zekerheidsrechten

Terug naar Recovery