Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Structuur en goed bestuur

structuur en goed bestuurOf een bedrijf nu een familiebedrijf is of niet: de wijze waarop de zeggenschap – of het toezicht daarop – kan worden geregeld verschilt niet. De certificering van aandelen bijvoorbeeld, is bij familiebedrijven al jaren een bekend verschijnsel is. Anderzijds kent de ontwikkeling van enige regelgeving van goed bestuur, de governance dus, over all gezien bij familiebedrijven slechts een geschiedenis van enkele jaren. En dan nog zijn het maar enkele bedrijven die zich er aan wagen. Jammer!

Juist om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen zou er meer dan ooit aandacht moeten zijn voor de wijze waarop de structuur van de onderneming qua zeggenschap én het toezicht daarop is ingericht. Zo is het voor het (deels, grotendeels of zelfs geheel) voorkomen van een heffing erfbelasting van groot belang dat een onderneming nog vijf jaar voortgezet kan worden na het overlijden van de ondernemer.

De volgende vragen illustreren of structuur en goed bestuur (extra) aandacht vergt:

  • Wat gebeurt er indien een directeur al dan niet tijdelijk uitvalt?
  • Welke beslissingen kan/mag een directeur eigenhandig nemen?
  • Op wie kan een beslisser (directeur of aandeelhouder) terugvallen als deze worstelt met een besluit?
  • Hoe is de zeggenschap geregeld als een onderneming onderdeel is een nalatenschap?
  • Welke tools krijgt het bestuur van een Stichting administratiekantoor om ondernemings- en familiebelangen te kunnen behartigen?
  • Wanneer zou er reden zijn om na te denken over governance?

Ingewikkeld? Soms zijn slechts enkele A-viertjes genoeg om zaken goed te regelen. Het team Familiebedrijven helpt u graag hiermee!

Neem vrijblijvend contact op met Bram Mulder ten Kate, T: +31 (0)88 752 02 12 | M: +31 (0)6 13 29 12 26 | E: bram.muldertenkate@nysingh.nl