Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Subsidies

Onze specialisten op het gebied van het subsidierecht adviseren en procederen over subsidiebesluiten.
Actuele vragen daarbij zijn:

Hoe kunnen lopende (langdurige) subsidierelaties worden gewijzigd of beëindigd en hoe kan de controle op verstrekte subsidiegelden worden verbeterd? Hoe zit het met de rechtsbescherming van de subsidieontvanger?

Wanneer is het geven van subsidie staatssteun? Wat is de relatie tussen het subsidierecht en het aanbestedingsrecht?