Governance

Governance, ofwel een goede bestuurlijke inrichting, staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Niet alleen bij (semi-)overheden en instellingen, maar ook bij ondernemingen. Goede governance vraagt van bestuurders dat zij integer en transparant handelen, het toezicht op hun handelen professioneel organiseren en zich pro-actief verantwoorden richting de verschillende stakeholders. Maar het vraagt ook om deskundige, onafhankelijke en tegelijkertijd betrokken toezichthouders. De vraag is hoe organisaties dit goed kunnen inrichten.

Wij adviseren u graag over strategische uitdagingen in governance.

Patrick Haccou

Advocaat, Lid Raad van Bestuur, Partner

Onze specialisten governance en toezicht

De advocaten en notarissen van Nysingh zijn gespecialiseerd in governance en toezicht. Wij hebben veel ervaring met de inrichting en juridische structurering van organisaties in verschillende sectoren. Wij adviseren u dan ook graag over uw strategische en tactische uitdagingen.

Governance

Advocaten voor governance

Het team governance specialisten van Nysingh is de vaste sparring partner van (internationale) ondernemingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en (semi-)overheden. Wij helpen hen op heldere en pragmatische wijze om strategische keuzes te maken. Ontstaat er een geschil? Dan helpen we het op te lossen. We hebben veel ervaring met procedures bij de civiele rechter, de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en in sectorspecifieke procedures.

 

We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over:

 • Juridische structurering en bevoegdheidsverdeling
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Statuten en reglementen
 • Sectorspecifieke codes
 • Belangenconflicten
 • Geschillenregelingen
 • Beloningsbeleid
 • Klokkenluidersregelingen
 • Rapportageverplichtingen en verslaglegging
 • Zelfevaluaties
 • Extern en intern toezicht
 • Compliance en risicomanagement
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content