Governance en toezicht in de zorg

Governance, oftewel goed bestuur, en het toezicht daarop liggen tegenwoordig onder een maatschappelijk vergrootglas. Daarbij staan bestuurders van zorginstellingen voor veel vragen. Hoe is de organisatie ingericht? Hoe functioneren de organisatie en de raad van toezicht of raad van commissarissen? Hoe zit dat met andere organen die stakeholders vertegenwoordigen, zoals cliƫntenraden, de verpleegkundige adviesraad, het medisch specialist bedrijf, de medische staf en de ondernemingsraad?

Wij helpen u graag bij de inrichting van de governance in de zorg.

Eveline Schmitt-Hoogeterp

Advocaat, Partner

Wetgeving

De overheid reguleert governance en toezicht in de zorg via:

  • de Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
  • de Wet toelating nieuwe zorgaanbieders (WTZa)
  • de Wet medezeggenschap cliĆ«ntenraden zorginstellingen (Wmcz)
  • de Governancecode Zorg 2017
  • het Burgerlijk Wetboek

Governance zorg

Governance en extern toezicht in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op kwaliteit van zorg. Vanuit die verantwoordelijkheid houdt de Inspectie ook toezicht op goed bestuur. Bijvoorbeeld door raden van bestuur aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. De inspectie betrekt daar ook de raad van toezicht bij.

 

Daarnaast bekijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of raden van bestuur hun administratieve organisatie op orde hebben. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de door hen geleverde zorg op de juiste manier wordt gedeclareerd. Ook dat is een onderdeel van goed bestuur.

Governance en intern toezicht in de zorg

Om goede zorg te kunnen leveren is ook het intern toezicht bij een zorginstelling belangrijk. De bevoegdheden en verplichtingen van de verschillende organen worden hierbij bepaald door het wettelijk kader en de statuten en reglementen. Hierbij hebben zorgaanbieders ruimte om keuzes te maken en hun eigen zorgorganisatie in te richten. De overheid blijft daarbij op afstand. Zo krijgen zorgaanbieders meer te maken met de gevolgen van hun eigen keuzes. Het is dan belangrijk dat een aantal zaken binnen de zorgonderneming op orde is. Denkt u daarbij aan zaken als aansturing, intern toezicht en risicomanagement.

Juridisch advies, begeleiding en geschillenbeslechting

De komende jaren wil de overheid de kwaliteit van het bestuur in de zorg en het interne toezicht verder verbeteren, bijvoorbeeld door wanbeleid en onbehoorlijk bestuur harder aan te pakken.

 

De specialisten van Nysingh helpen zorginstellingen strategische keuzes te maken bij de inrichting van de governance en het interne toezicht van de organisatie. Daarbij putten we uit onze eigen ervaring als toezichthouder en uit eerdere trajecten die wij voor zorginstellingen mochten verzorgen.

 

Ontstaat er een geschil? Bijvoorbeeld met externe toezichthouders, tussen organen van zorginstellingen, of over de juiste toepassing van de Governancecode Zorg 2017? Dan begeleiden we zorginstellingen bij het oplossen daarvan. Wij hebben ervaring met procedures bij het Gerechtshof Amsterdam (de Ondernemingskamer), de Governancecommissie, het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en bij de civiele rechter.

Advocaten Governance en toezicht in de zorg

De snel veranderende wereld van zorgaanbieders en ondernemingen in de zorg vraagt om specialistische kennis. De Marktgoep Zorg van Nysingh is volledig gericht op de Zorg en Life Sciences-sector. Onze specialisten kennen de markt, de spelregels en de spelers. Neem voor vrijblijvend advies contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors