De bescherming van Innovatie, Design & Fashion

Succesvolle producten worden vrijwel altijd gekopieerd. Een compliment natuurlijk, ware het niet dat kopieën meestal van inferieure kwaliteit zijn en zorgen voor een lagere verkoop van de originele producten. Daardoor krijgt u te maken met oneerlijke concurrentie, winstderving en mogelijk zelfs reputatieschade. Als u uw intellectuele eigendomsrechten op uw ontwerpen heeft veiliggesteld, kunt u juridische stappen ondernemen op het moment dat u wordt geconfronteerd met namaak en piraterij.

Wilt u meer weten over de bescherming van innovatie, design en fashion? Wij helpen u graag

Tjibbe Fokkens

Of counsel

Bescherming van eigendomsrechten

Als het gaat om de bescherming van intellectuele eigendomsrechten is het belangrijk om te weten dat niet voor alle soorten bescherming een registratie is vereist. We onderscheiden:

Auteursrecht

Auteursrechtelijke bescherming ontstaat automatisch door het maken van het ontwerp, u hoeft er niets voor te registreren. Om er later met succes een beroep op te kunnen doen, is het echter wel belangrijk om uw toekomstige bewijspositie veilig te stellen. Bijvoorbeeld door vast te leggen wat, door wie en wanneer is ontworpen. Het is dan ook raadzaam om alle ontwerptekeningen te bewaren en deze door een onafhankelijke partij te laten dateren. Er zijn verschillende partijen die tegen een beperkte vergoeding stukken officieel dateren. Desgewenst kunnen wij u daarover informeren.

Modelrecht

Het modelrecht beschermt de vormgeving van voorwerpen, maar bijvoorbeeld ook dessins. Er bestaat een gratis modelrecht dat zonder registratie drie jaar modelrechtelijke bescherming biedt, maar om hierop aanspraak te kunnen maken is de registratie van het ontwerp bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) of het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) vereist. Het is belangrijk om dit op tijd te doen, aangezien ontwerpen alleen kunnen worden geregistreerd als zij nog ‘nieuw’ zijn. Is een ontwerp al een tijd beschikbaar voor het publiek? Dan kan het niet meer als model worden geregistreerd. Het verdient daarom aanbeveling om een nieuw model of dessin geheim te houden totdat u deze bescherming hebt aangevraagd.

Octrooirecht

Sommige (onderdelen van) ontwerpen kunnen octrooirechtelijk worden beschermd. Het moet dan gaan om ‘technische oplossingen’ die nieuw en inventief zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw soort rits in kleding. Net zoals bij modelrechtelijke bescherming is ‘nieuwheid’ een belangrijke vereiste. Als u uw ontwerp octrooirechtelijk zou willen beschermen, moet u er dus voor zorgen dat u het ontwerp geheim houdt totdat u octrooirechten hebt aangevraagd.

Merkenrecht

Om een beroep te kunnen doen op merkenrechtelijke bescherming, moet uw merk en/of logo worden geregistreerd. Voordat u een merk en/of logo gaat registeren en gebruiken, is het verstandig om onderzoek te laten doen naar mogelijke oudere, conflicterende merken en handelsnamen van derden. Zo voorkomt u dat u een merk moet wijzigen terwijl u daarin al hebt geïnvesteerd.

Juridisch advies over de bescherming Innovatie, Design & Fashion

Het is belangrijk om te weten aan wie de rechten op een ontwerp toebehoren. Dit is in de praktijk vaak ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Laat u daarom goed informeren en maak goede afspraken met uw relaties. Hiermee voorkomt u dat u over rechten denkt te beschikken die u eigenlijk niet heeft, of dat anderen er vandoor gaan met ‘uw’ rechten.

 

Wilt u meer weten over de bescherming van innovatie, design en fashion? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van het team Intellectuele Eigendom. We helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content