Zelf beschuldigd van een inbreuk?

Als u zelf wordt beschuldigd van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten adviseren wij u deze beschuldiging en eventuele sommaties niet naast u te neer te leggen, ook niet als u zeker denkt te weten dat de beschuldigingen onjuist zijn. Beter is het om zelf een advocaat in de arm nemen om te laten beoordelen of er inderdaad sprake is van inbreuk, en u te laten adviseren over de beste aanpak.

Meer weten over uw mogelijkheden om u te verweren tegen beschuldigingen van derden over gepleegde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten? Neem gerust contact op.

Tjibbe Fokkens

Of counsel

Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander.

De vraag of u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders is meestal niet eenvoudig te beantwoorden en vraagt om een deskundige feitelijke en juridische beoordeling. Op de eerste plaats moet worden beoordeeld of de wederpartij wel de rechten heeft waarop hij een beroep doet. Vervolgens moet worden beoordeeld of sprake is van inbreuk.

Wel een inbreuk

Is er inderdaad sprake van een inbreuk? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk aan damage control te doen. Dit betekent dat u zo spoedig mogelijk moet doen waartoe u op grond van de wet verplicht bent, maar uiteraard hoeft u ook niet méér te doen dan dat. Tactisch en strategisch inzicht zijn hierbij van belang. Door tegen beter weten in de inbreuk te ontkennen en te betwisten zadelt u zowel de wederpartij als uzelf op met veel onnodige kosten en schade.

Geen inbreuk

Als u en uw advocaat tot het oordeel komen dat de wederpartij niet de rechten heeft waarop hij een beroep doet, of dat er géén inbreuk wordt gemaakt op die eventuele rechten, bent u niet verplicht gehoor te geven aan de vorderingen en sommaties van de wederpartij. U moet de wederpartij dan wel laten weten waarom u niet aan de sommaties zult voldoen.

Juridisch advies nodig?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om u te verweren tegen beschuldigingen van derden over (al dan niet) gepleegde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van het team Intellectuele Eigendom. We helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors