Internationaal zakendoen

Steeds meer bedrijven doen internationaal zaken. Toenemende internationalisering en technologische ontwikkelingen bieden daartoe ook steeds meer mogelijkheden. Internationaal zakendoen biedt ondernemers veel kansen, maar taalbarrières en cultuurverschillen kunnen de zaak ook compliceren. Het is dan van belang u te laten adviseren door een sterke juridische partner die ook over de landsgrenzen thuis is.

Gaat u internationaal zakendoen? Dan geven wij u graag juridisch advies.

Bram Mulder ten Kate

Kandidaat-notaris

Advocaten in meer dan 150 landen met TAGLaw

Als u over de grens zaken doet, wilt u eigenlijk in ieder land de juiste advocaat of notaris vinden, maar dat vraagt een complexe en tijdrovende zoektocht. Nysingh is sinds 20 jaar aangesloten bij het internationale TAGLaw netwerk en heeft daarmee zonder tijdverlies toegang tot meer dan 10.000 advocaten in meer dan 100 landen. U hoeft dus niet te zoeken. Dat hebben wij al gedaan. Onze collega’s binnen TAGLaw zijn snel, bereikbaar en betrouwbaar. Met velen van hen werken wij al ruim 20 jaren samen. Tot volle tevredenheid van onze cliënten.

Internationaal zakendoen

Ondernemen in het buitenland

Nysingh is ook als u over de landsgrenzen gaat graag uw juridisch partner. Door u te introduceren bij een van onze partners bijvoorbeeld, of door namens u advies in te winnen binnen het TAGLaw netwerk. Neem dus gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over:

Internationaal contracteren

Zodra u als ondernemer over de grens gaat, krijgt u te maken met internationaal (privaat)recht. Dit recht regelt in internationale verhoudingen welk recht er van toepassing is en welke rechter bevoegd is. In uw contracten en algemene voorwaarden kunt u hierover afwijkende afspraken maken. Zo kunt u afspreken dat het Nederlands recht van toepassing en welke Nederlandse rechter bevoegd is om van eventuele geschillen kennis te nemen. Dat kan u – als het tot een geschil komt – veel kosten besparen. Hetzelfde geldt voor tijdige signalering en beheersing van risico’s van uw activiteiten in buitenlandse rechtsstelsels. De experts van Nysingh hebben veel ervaring met internationaal contracteren en helpen u hier dus graag bij.

 

Wij kunnen daarbij ook snel internationale teams vormen van advocaten; bijvoorbeeld als u betrokken bent bij een overname of samenwerking in verschillende landen.

Internationale handel

Los van de rechtskeuze en het aanwijzen van de bevoegde rechter spelen bij internationale handel ook nog andere aspecten een rol. Er kan namelijk veel misgaan in de internationale handel. Als handelspartners niets hebben geregeld, geldt het Weens Koopverdrag. Dit verdrag kent een eigen rechtssysteem en regelt hoe partijen om moeten gaan met onder meer de koop en verkoop van roerende zaken, tekortkomingen, schadevergoeding en ontbinding.

 

Omdat het bij internationale handelsovereenkomsten vaak om grote financiële belangen gaat en bijvoorbeeld non-conformiteit tot aanzienlijke aansprakelijkheden kan leiden, is het onverstandig om dergelijke transacties te doen zonder een degelijke koopovereenkomst. De inhoud van die overeenkomst moet bovendien aansluiten bij eventuele toepasselijke algemene voorwaarden, of andersom.

 

Zowel kopers als verkopers moeten daarom goed nagaan of toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag moet worden uitgesloten of juist niet. De specialisten van Nysingh zijn u hierbij graag van dienst.

Europees recht

Als u producten op de EU-markt wilt brengen krijgt u te maken met de producteisen en importregels van de EU. Nysingh heeft experts met een grote ervaring op het gebied van het EU-recht, die u kunnen adviseren over import in de EU, maar ook over het op de markt brengen van producten binnen de EU, over import- en exportbelemmeringen van andere lidstaten, productregulering, technische eisen en dergelijke.

Grenzeloos werken

Het arbeidsrecht is niet in ieder land hetzelfde. De arbeidsrechtspecialisten van Nysingh adviseren buitenlandse ondernemingen over het Nederlands arbeidsrecht. Andersom adviseren wij Nederlandse bedrijven over hun arbeidsrelaties in internationaal perspectief.

Internationaal transport

Vervoer gaat vaak over landsgrenzen. Ons advies dus ook. Wij werken dagelijks met vele specialistische collega’s over de hele wereld. Daardoor hebben wij over de juiste toegang tot de benodigde professionele ondersteuning.

Brexit

 

Sinds 1 januari 2021 is Brexit daadwerkelijk een feit. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is per 31 januari 2020 uit de EU getreden maar op grond van de zgn. Withdrawal Agreement werd het VK gedurende een overgangsperiode (de “Transition Period”) tot 1 januari 2021 behandeld alsof het nog een EU-lidstaat was.

 

Het VK en de EU hebben uiteindelijk in december 2020, net vóór afloop van de Transition Period, een handelsakkoord gesloten, de Trade and Cooperation Agreement. Deze voorziet in bijzondere regelingen op een fors aantal gebieden (o.m. handel in goederen, diensten, vervoer, visserij, mededinging), maar ook met een aantal belangrijke uitzonderingen, zoals erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en de status van in het VK en de EU over en weer gevestigde vennootschappen.
De Trade and Cooperation Agreement is uiteindelijk formeel in werking getreden per 1 mei 2021. Door de Trade and Cooperation Agreement zijn de gevolgen van Brexit iets gedempt maar nog steeds zijn er zeer wezenlijke veranderingen en beperkingen ontstaan in de relaties tussen het VK en de EU.

 

Nysingh heeft een team van specialisten dat u graag adviseert over juridische aspecten van Brexit.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors