Samenwerken en contracteren in het onderwijs

In het onderwijs wordt op grote schaal samengewerkt. Zowel tussen onderwijsinstellingen onderling als tussen onderwijsinstellingen en private partijen. Daarvoor moeten contracten worden gesloten. Maar ook op andere gebieden, bijvoorbeeld voor huisvesting of de inkoop van ICT en (digitale) leermiddelen moeten onderwijsinstellingen contracten sluiten.

Wij helpen u graag bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en inkoopcontracten.

Johanneke Bos

Advocaat, Partner

Juridische problemen bij contracteren in het onderwijs

In onze praktijk zien wij echter dat er vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan het vastleggen van goede, duidelijke afspraken en het op de juiste wijze sluiten van contracten. Ook zien wij dat voor onderwijsinstellingen relevante wet- en regelgeving nog weleens over het hoofd wordt gezien. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbestedings- en mededingingsrecht of het privacyrecht (AVG) of om specifieke voor bekostigde onderwijsinstellingen geldende regels, zoals de regels voor bijvoorbeeld, publiek-private samenwerkingen, maatwerktrajecten en uitbesteding in het mbo, en de regels met betrekking tot symbiose-afspraken in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Samenwerken en contracteren onderwijs

Onduidelijke afspraken of afspraken die niet goed zijn vastgelegd kunnen leiden tot ingewikkelde en vaak kostbare discussies met samenwerkingspartners of leveranciers. Als onderwijsinstellingen onvoldoende aandacht besteden aan de voor hen geldende wet- en regelgeving lopen zij bovendien het risico op een slecht rapport van de onderwijsinspectie en/of problemen met de bekostiging, waarschuwingen en andere sancties van de Minister van OCW (of EZ).

 

De kans op dergelijke discussies en risico’s kan eenvoudig worden verkleind door vooraf advies in te winnen en de contracten voor het aangaan daarvan te laten beoordelen. Achteraf is het vaak lastig om eenmaal gemaakte afspraken nog te veranderen. Daarbij moet niet vergeten worden dat ook zonder handtekening al een bindende overeenkomst kan ontstaan. Het is dus zaak om tijdens de onderhandelingen voldoende voorbehouden te maken. Bijvoorbeeld het voorbehoud dat de afspraken nog juridisch getoetst moeten worden.

Juridisch advies bij contracteren in het onderwijs

De specialisten van Nysingh hebben ervaring met complexe en minder complexe samenwerkingsvormen en contracten in het onderwijs én met de specifieke dynamiek van en wet- en regelgeving voor het onderwijs. Zij helpen onderwijsinstellingen onder meer bij het beoordelen en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en inkoopcontracten.

 

Neem voor advies vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content