Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Per 1 januari 2020 is de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Op die datum is namelijk de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. De WNRA heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven.

Heeft u vragen over de consequenties van de WNRA? Wij beantwoorden ze graag.

Ilona de Graaff

Advocaat

Ambtenarenstatus

Met de inwerkingtreding van de WNRA is ook de Ambtenarenwet gewijzigd. Deze wet heet nu Ambtenarenwet 2017 en definieert onder meer welk organen overheidswerkgever zijn. Dit zijn:

  • De staat, provincies, gemeenten en waterschappen.
  • Krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen zoals het UWV, de Kamer van Koophandel, het CAK en Staatsbosbeheer.
  • Andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen, waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt, zoals DNB en AFM.

In tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken is met de komst van de WNRA de ambtenarenstatus niet afgeschaft, net zo min als het begrip ‘ambtenaar’.

 

Op grond van de Ambtenarenwet 2017 is een ambtenaar namelijk ‘degene die werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever’. Dit betekent onder meer dat deze werknemers zich moeten blijven houden aan bepaalde regels die zien op de integriteit van overheidspersoneel, zoals regels over het afleggen van de ambtseed of -belofte, integriteit, beperking van grondrechten, geheimhouding, het aannemen van giften en het melden van nevenfuncties.

WNRA

De WNRA geldt niet voor alle ambtenaren

De WNRA geldt niet voor medewerkers bij de politie, defensie en de rechterlijke macht. Deze ambtenaren hebben dus hun oude ambtelijke aanstelling behouden. Dit geldt ook voor (onder meer) publieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en bestuurders van een openbaar lichaam of zelfstandig bestuursorgaan.

De 4 belangrijkste consequenties van de WNRA

Zoals eerder aangegeven is het doel van de WNRA om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Met het van kracht worden van de WNRA is de rechtspositie van de ambtenaar dus van de ene op de andere dag (van rechtswege) van een publiekrechtelijke in een privaatrechtelijke overgegaan.

Dat heeft 4 belangrijke consequenties:

  • De (eenzijdige) ambtelijke aanstelling is een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst geworden.
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen zijn vervangen door CAO’s.
  • Het bestuursprocesrecht is ingeruild voor het civiele procesrecht.
  • Bij een geschil moeten werkgever en werknemer aankloppen bij de burgerlijke rechter in plaats van de bestuursrechter.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten van Nysingh.

Op de hoogte blijven van de WNRA?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het ambtenaren- en arbeidsrecht? Nysingh verzorgt regelmatig webinars, (inhouse) trainingen, workshops en cursussen over de WNRA en actuele onderwerpen binnen het arbeidsrecht.

 

Cursusaanbod:

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors