Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Vermogen en estate planning

Het vermogen van een familiebedrijf is meer dan een verzameling euro’s, stenen, beleggingen en bedrijfsmiddelen. Het vormt enerzijds natuurlijk een onmisbare basis van het bedrijf. Maar het vermogen is ook voor veel familiebedrijven een oudedagsvoorziening. Het is de kunst om een balans te vinden in deze twee functies (vermogen en estate planning) van het vermogen.

estate planning familiebedrijven nysinghDaarnaast is het familievermogen altijd onderwerp van gesprek als het gaat om echtscheiding en bijvoorbeeld de nalatenschap van de ondernemer en andere betrokken familieleden.

Bovendien spelen er ook andere thema’s en vraagstukken die betrekking hebben op het vermogen binnen de familie en de onderneming. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel erfbelasting moeten mijn erfgenamen betalen over het bedrijfsvermogen? Is die belastingdruk te verminderen? Genieten alle kinderen daarvan of alleen het kind dat te boek staat als opvolger?
  • Hoe laat ik bij de opvolging het kind zo goedkoop mogelijk instappen terwijl de andere kinderen gelijkwaardig behandeld worden en niets te kort komen?
  • In hoeverre kan het bedrijfsvermogen gebruikt worden als oudedagsvoorziening? Moet mijn partner dan niet de zeggenschap hebben/krijgen over dat bedrijfsvermogen?
  • Als mijn erfgenamen ruzie krijgen, kunnen zij dan via de uitoefening van het stemrecht op de aandelen de continuïteit van het bedrijf aantasten?
  • Is mijn onderneming bestand tegen een echtscheiding van een aandeelhouder?

Juridische hulp nodig op het terrein van vermogen en estate planning? Het team familiebedrijven is u graag van dienst! Neem vrijblijvend contact op met Angelique Hommes, T +31 (0)6 51846265| E: angelique.hommes@nysingh.nl.