Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Water

Onze specialisten adviseren en procederen over de verschillende beleids- en juridische instrumenten van het waterrecht.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van grote projecten zoals Ruimte voor de Rivier, dijkversterkingsprojecten en waterbergingsprojecten. Wij adviseren over de ruimtelijke inpassing, vergunningtrajecten, specifieke projectbesluitvorming, handhavingskwesties, gedoogplichten, duldplichten, etc.

Daarbij komt onze ruime ervaring met gerelateerde gebieden zoals het ruimtelijk spoor, milieu, natuur, veiligheid, planschade en onteigeningen goed van pas.