Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

 Werken bij Nysingh

Als een van de weinige grote kantoren is Nysingh niet gevestigd in de Randstad. Juist niet. Met locaties in Apeldoorn, Arnhem en Zwolle kunnen we je namelijk ook letterlijk ruimte bieden. En hoewel we van oudsher een sterke positie in de regio hebben, zijn we zeker geen regionaal kantoor. We zijn landelijk actief, thuis in Europa en wereldwijd vertegenwoordigd dankzij het TAGlaw-netwerk. Dat biedt je de dynamiek en uitdaging waardoor je scherp blijft. Overigens mag je er ook op rekenen dat je collega’s je scherp houden: onze advocaten, (kandidaat-)notarissen en ondersteunende krachten zijn gewend om intensief samen te werken, over de grenzen van hun rechtsgebied, en samen te zoeken naar de beste oplossingen voor onze cliënten.

Daarnaast heeft Nysingh, als één van de 26 advocatenkantoren, de intentieverklaring “Diversiteit binnen de advocatuur”  ondertekend en geeft daar in de praktijk uitvoering aan.
2458_MPoelsema