Kom bij Nysingh werken!

Privacyverklaring van ‘werken bij Nysingh’


Nysingh respecteert de privacy van alle sollicitanten en gebruikers van het onderdeel van de website “werken bij Nysingh”. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie, die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer je solliciteert of verzoekt om informatie, vragen we je om gegevens over jouzelf. Deze gegevens worden gebruikt om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en daarop te kunnen reageren.

Jouw gegevens kunnen ook door ons worden gebruikt om je te informeren over (toekomstige) vacatures of events. Jouw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden, als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Jouw gegevens worden in principe alleen door ons gebruikt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan anderen zonder jouw toestemming, tenzij wij dat verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Nysingh en jouzelf.

Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Daarvoor kun je contact met ons opnemen. Wil je geen email meer van ons ontvangen, dan kun je je afmelden door te klikken op de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Nysingh bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is om jouw sollicitatie of informatieverzoek te beantwoorden of om er op een later moment nog een keer op terug te komen. We bewaren jouw gegevens maximaal een jaar.

Cookies

Wij gebruiken “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. Met behulp van onder andere Google Analytics, Hotjar en Hubspot, analyseren wij het gebruik van onze website aan de hand van anonieme cookie-gegevens. Je kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van jouw webbrowser aan te passen.