Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Werknemers en hun invloed

Een belangrijk kenmerk van werknemers van familiebedrijven is dat zij vaak langdurig in dienst zijn en dat de loyaliteit over en weer groot en soms vanzelfsprekend is of wordt geacht. Hierbij schuilt een gevaar dat er met deze medewerkers niet of nauwelijks nog functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Dit heeft een belangrijke consequentie.

Mocht het functioneren van de werknemers op enig moment te wensen overlaten, dan wordt het daardoor lastiger hen op hun functioneren aan te spreken. Of in een later stadium op een verantwoorde wijze afscheid te nemen indien de situatie daar om vraagt. Zeker als het in zo’n geval om familieleden gaat. Mediation kan in een dergelijke situatie een goede manier zijn om dergelijke conflicten op te lossen.

Werknemers invloed familiebedrijven NysinghEen ander kenmerk is dat er relatief weinig (meer) wordt geïnvesteerd in opleiding of ontwikkeling van deze personeelsleden. Hiermee dreigt verlies aan kwaliteit, innovatief vermogen en performance van de medewerkers.

Groei of professionalisering van familiebedrijven heeft als gevolg dat de invloed van werknemers op een succesvolle performance toeneemt. Er komt ook een moment dat de medezeggenschap van de werknemers (al dan niet wettelijk) goed geregeld moet worden. De oprichting en omgang met een formele ondernemingsraad heeft vergaande gevolgen en verdient goede voorbereiding en begeleiding.

Om belangrijke medewerkers binnen een familiebedrijf te binden en te behouden zijn er veel mogelijkheden op het gebied van participatie van deze arbeidskrachten door aandelen- en optieregels. Of door wat meer eenvoudige bonusregelingen.

Vragen over het oprichten van een ondernemingsraad of het regelen van medezeggenschap? Het team Familiebedrijven helpt u graag verder!

Neem vrijblijvend contact op met arbeidsrecht specialist en MfN-mediator Femia van Wijk, T: +31 (0)88 752 01 31 | M: +31 (0)6 2083 97 95 | E: femia.vanwijk@nysingh.nl

Terug naar Familiebedrijven