Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. Op grond van de Wabo is het mogelijk om één omgevingsvergunning te verlenen voor verschillende activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Vanwege deze verscheidenheid van activiteiten kunnen er uiteraard complexe situaties voordoen. De specialisten van Nysingh zijn u van dienst bij het oplossen van vraagstukken over de Wabo.