Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wet openbaarheid bestuur

De laatste jaren is de overheid in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken van partijen waarvan het vermoeden bestaat dat deze een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur enkel met het doel om daar financieel wijzer van te worden. Daardoor heeft de Wob een wat negatieve lading gekregen, terwijl de Wob eigenlijk een groot goed is. De wet regelt dat een ieder recht heeft op informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij bestuursorganen. Daarbij is uitgangspunt dat zoveel mogelijk informatie openbaar wordt gemaakt. Burgers kunnen zo inzage krijgen in het overheidshandelen en deelnemen aan democratie en overheidsbesluitvorming.

Wob verzoeken

Onze specialisten kunnen u ondersteunen met praktische aanwijzingen om Wob-verzoeken op een juiste en adequate manier af te handelen. Zij kunnen u daarnaast bijstaan in de voorbereiding op de nieuwe Wet open overheid. Ook hebben zij al de nodige ervaring met de Wet hergebruik overheidsinformatie opgedaan. Neemt u gerust contact met hen op voor antwoorden op vragen uit uw praktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Tunnissen, T: +31 (0)88 752 0227 E: mark.tunnissen@nysingh.nl

Zie ook