Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt overheden de mogelijkheid gronden aan te wijzen die de eigenaar bij een voorgenomen verkoop eerst aan die overheid moet aanbieden. Dit voorkeursrecht kan een effectief grondbeleidsinstrument zijn om te voorkomen dat grondprijzen explosief stijgen door speculatie omtrent voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen.

Wet voorkeursrecht gemeentenVoorkeursrechten

De afgelopen jaren heeft de Wvg verschillende rollen gespeeld binnen de gebiedsontwikkeling. In het verleden was vaak sprake van overeenkomsten die afbreuk deden aan de gemeentelijke voorkeurspositie. Tijdens de crisis werden weinig voorkeursrechten gevestigd en probeerden juist grondeigenaren gezien marktomstandigheden vaker de gemeente te dwingen hun grond aan te kopen. De laatste tijd zien we dat de overheid weer steeds vaker gebruik maakt van het instrumentarium uit de Wvg om zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken.
De specialisten van het Nysingh team Grondverwerving hebben veel ervaring met het adviseren en procederen over alle aspecten van deze voorkeursrechten. Heeft u bijvoorbeeld vragen of het vestigen van een voorkeursrecht, de mogelijkheden om een overeenkomst te vernietigen of over de prijsvaststellingsprocedure? Neem contact op met een van de advocaten van het team grondverwerving.
Vanwege de raakvlakken met het onteigeningsrecht wordt op ons Onteigeningsblog ook regelmatig aandacht besteed aan de actualiteiten op het vlak van de Wvg.