Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wijzigingen door de WNRADe WRNA heeft als doel om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Door de WNRA wijzigt de rechtspositie van de ambtenaar van de ene op de andere dag (van rechtswege) van een publiekrechtelijke in een privaatrechtelijke. Dit zijn de vier belangrijkste wijzigingen door de WNRA.
 

 

Belangrijke wijzigingen door de WNRA

  • de ambtelijke aanstelling wordt een arbeidsovereenkomst;
  • de publiekrechtelijke rechtspositieregeling wordt een CAO;
  • het bestuursprocesrecht wordt ingeruild voor het civiele procesrecht;
  • de bestuursrechter wordt vervangen door de burgerlijke rechter.

De genormaliseerde ambtenaren komen dus onder het civiele arbeidsrecht te vallen. In aanvulling op de civielrechtelijke rechtspositie geeft de Ambtenarenwet 2017 voor deze ambtenaren regels. Regels over bijvoorbeeld het afleggen van de ambtseed / -belofte, integriteit, beperking van grondrechten, geheimhouding, het aannemen van giften en het melden van nevenfuncties.

Terug naar WNRA in vogelvlucht