Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Donderdag 12 november 2015

Het kan gebeuren dat je een brief ontvangt van een derde (wellicht een concurrent) of diens advocaat, waarin je wordt beschuldigd van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Mogelijk ben je je van geen kwaad bewust en overvalt de brief je volledig. Wat te doen? Het negeren van de brief en de daarin genoemde sommaties is geen goed idee, ook niet als je zeker denkt te weten dat de beschuldigingen onjuist zijn. Het beste kun je in een dergelijk geval zelf een advocaat in de armen nemen en hem/haar vragen te beoordelen of er inderdaad sprake is van inbreuk en wat de beste aanpak is.

De vraag of hier inderdaad sprake van is, is niet eenvoudig te beantwoorden. Op de eerste plaats moet worden beoordeeld of de wederpartij wel de rechten heeft waarop een beroep doet. Vervolgens moet worden beoordeeld of sprake is van inbreuk.

Als er naar het oordeel van jouw advocaat inderdaad sprake is van inbreuk, is het belangrijk om zo snel mogelijk aan damage control te doen. Dit betekent dat je zo spoedig mogelijk moet doen waartoe je op grond van de wet verplicht bent, maar uiteraard hoef je ook niet méér te doen dan dat. Tactiek en strategisch inzicht zijn hierbij van belang. Door tegen beter weten in de inbreuk te ontkennen en te betwisten zadel je de wederpartij en – belangrijker nog – vooral jezelf op met veel onnodige kosten en schade.

De door jou ingeschakelde advocaat kan ook tot het oordeel komen dat de wederpartij niet de beweerde rechten heeft of dat er géén inbreuk wordt gemaakt op die eventuele rechten. In dat geval ben je niet verplicht gehoor te geven aan de vorderingen en sommaties van de wederpartij. Jouw advocaat kan dan voor jou een brief opstellen waarin namens jou verweer wordt gevoerd tegen de vorderingen van de wederpartij en uitleggen waarom je niet aan de sommaties zult voldoen.

Mocht je meer willen weten over het reageren op en verweren tegen beschuldigingen van derden met betrekking tot (al dan niet) gepleegde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, neem dan vooral contact op met één van onze specialisten van het Team Intellectuele Eigendom.