Zoekresultaten voor Corona

Dekking onder evenementenverzekering voor schade als gevolg van Corona?

Feiten ID&T is een evenementenbedrijf dat met 10 dance-evenementen per jaar marktleider in Nederland is. Na beëindiging van een in de Verenigde Staten afgesloten evenementenverzekering, is in het najaar van 2019 verzekeringsmakelaar Klap B.V. in

Lees meer

Re-integratie zieke werknemer tijdens de Corona-situatie: Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

Bijvoorbeeld indien sprake is van een bedrijfssluiting waardoor de werknemer niet kan starten met het uitvoeren van aangepaste werkzaamheden. Of de werknemer kan niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts vanwege de quarantaine-maatregelen

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

De antwoorden worden gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk aangepast aan de hand van de actualiteit. Ook plaatsen wij regelmatig nieuwe vragen en antwoorden uit uw en onze praktijk. Hoe voldoen wij aan onze verplichting om (ontwerp-)besluit

Lees meer

De dringende medisch-wetenschappelijke behoefte aan corona-data

In technische zin zijn daar voldoende mogelijkheden voor, de vraag is of en in hoeverre voor het verkrijgen van deze privacy-gevoelige data steeds de toestemming van de patiënt is vereist. Toestemming patiënt is niet vereist, wel codering – indie

Lees meer

Corona en de zomervakantie; mag werkgever of werknemer vakantiedagen intrekken?

Voorlopig hebben we nog steeds te maken met de impact van het coronavirus. We zien dat werkgevers en werknemers in de dagelijkse praktijk inmiddels hun weg weten te vinden, maar hoe zit het met de aankomende zomervakantie? Uitgangspunten De uitgangsp

Lees meer

Online seminar veelgestelde vragen Corona-virus

Bekijk het online seminar.   Heeft u zelf nog een arbeidsrechtelijke vraag over de Corona-crisis? Neem gerust contact op met Allard Bekius of iemand anders van ons Corona Alert Team.

Lees meer

Procederen in tijden van corona

Tijdens persconferenties over corona heeft premier Rutte meermaals duidelijk gemaakt dat de terugkeer naar een samenleving zonder corona beperkingen een lange adem zal vergen: “We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal, in de 1,5-m

Lees meer

Demonstreren in tijden van Corona

Het handhaven van de anderhalve meter-regel en een ordelijk verloop van een demonstratie kan bij grote groepen behoorlijk ingewikkeld zijn. Zeker bij massale betogingen zoals op 1 juni jl. op de Dam, staan ordehandhavers voor een lastige opgave. De b

Lees meer

Webinars ten tijde van Corona. Gaan we straks niet meer naar fysieke bijeenkomsten?

Fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment, in verband met de corona maatregelen, niet toegestaan. Andere manieren om in contact te blijven met cliënten werden daarom gezocht. Zo is Nysingh gestart met de Online leergang Grondzaken en de Omgevingswet.

Lees meer

Mag de gemeente, tijdens de corona crisis, langer doen over de beslissing van een bouwaanvraag?

Als er een verbouwing op de planning staat, wordt hiervoor een omgevingsvergunning vereist. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt dat de gemeente binnen 8 weken over zo’n betreffende aanvraag moet beslissen. Wat als de gemeente zic

Lees meer

Contracteren in tijden van Corona: nieuwe clausules voor (aannemings-) overeenkomsten en inschrijvingen

Onzekerheid bij het aanbestedingsproces, beschikbaarheid van personeel, levering van grondstoffen en materialen, gestart werk dat stil komt te liggen, etc. Hoe hier mee om te gaan?   Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven,

Lees meer

Corona: de IGJ geeft zorgaanbieders extra tijd

De IGJ vermeldt op haar website dat aan deze termijnen in verband met de corona-crisis niet langer strikt de hand wordt gehouden. Standaard uitstel verleend De IGJ verleent standaard uitstel aan zorgaanbieders en fabrikanten/leveranciers van medische

Lees meer

Corona-nood breekt wet: niet-praktiserend artsen en verpleegkundigen mogen terug aan het bed

Minister Bruins (Medische Zaken en Sport) heeft, nu de reguliere zorg onder grote personele druk is komen te staan, de mogelijkheid bekeken om niet langer praktiserende artsen en verpleegkundigen toch weer in te kunnen zetten ter ondersteuning van de

Lees meer

Corona als onvoorziene omstandigheid?

In een overnametraject is het gebruikelijk dat de partijen een intentieovereenkomst sluiten waarin de uitgangspunten van de transactie staan vermeld en een aantal spelregels voor het verdere onderhandelingstraject. Zo spreken partijen vaak een tijdsc

Lees meer

Corona en de meivakantie | mag werkgever of werknemer vakantiedagen intrekken?

Mag een werkgever vanwege ontstane drukte vakantiedagen intrekken? Of andersom: mag een werknemer verzoeken de vastgestelde vakantiedagen op te schuiven naar een later moment in het jaar, omdat de geplande vakantie is geannuleerd? Kortom, wat mag wel

Lees meer

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten vanwege Corona

Een huurovereenkomst woonruimte die voor bepaalde tijd is gesloten, kan op dit moment niet opnieuw voor bepaalde tijd worden voortgezet. Een verlenging van een dergelijke huurovereenkomst wordt volgens de huidige wet opgevat als een verlenging voor 

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & Contractenrecht, Ondernemingsrecht

Rob Klein Huub van Haastert

Lees meer

Coronavirus en de continuering van het onderwijs

Een update: wat u als onderwijsinstelling moet weten over Corona en BPV/stage, toetsen, examinering, diplomering, doorstroming en BSA-normering: PO VO en Vavo Mbo Hbo en WO Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat er vanwege het coronavirus

Lees meer

Wvggz biedt geen basis voor verplichte Coronatest

Volgens verzoekster is – met name – de gedwongen Coronatest in strijd met de toegestane vormen van verplichte zorg uitgevoerd. Zij vordert een schadevergoeding van € 650,- wegens aantasting van de lichamelijke integriteit en geestelijk leed doo

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor de zorg en zorgverlening?

Veilige en tijdige zorg Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Dat betekent dat geplande zorg zal moeten wijken, maar ook dat geplande zorg veilig en tijd

Lees meer

Het coronavirus, onze maatregelen

Bij Nysingh staan onze mensen en onze klanten voorop. Uw en onze gezondheid is voor ons immers van het grootste belang. We zullen er alles aan doen om deze te beschermen en het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.   Tegelijkertijd z

Lees meer

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups als gevolg van coronacrisis

Een groot gedeelte van deze bedrijven heeft te maken met een sterk afnemende omzet. Het verkrijgen van nieuwe financiering is voor deze bedrijven vaak lastig, omdat startups en scale-ups geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door

Lees meer

Privacy in coronatijd

Het vaker thuiszitten van leerlingen/studenten én medewerkers als gevolg van de coronacrisis maakt dat creatieve oplossingen gevonden moeten worden voor lessen, examens en diploma-uitreikingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inmiddels bekende

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor u en uw medewerkers?

1. Wat moet ik doen om mijn medewerkers te beschermen tegen besmetting? Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet u zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Concreet betekent dit dat u de richtlijnen van de Rijksoverheid (het RIVM) of de GGD m

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content