Zoekresultaten voor Corona

Inspectie start onderzoek naar artsen, die ten onrechte medicijnen voorschrijven tegen het coronavirus

Het effect is echter nooit bewezen. In tegendeel, volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd is inmiddels bewezen dat het niet effectief is tegen het coronavirus en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken zoals hartritmestoorn

Lees meer

Wvggz biedt geen basis voor verplichte Coronatest

Volgens verzoekster is – met name – de gedwongen Coronatest in strijd met de toegestane vormen van verplichte zorg uitgevoerd. Zij vordert een schadevergoeding van € 650,- wegens aantasting van de lichamelijke integriteit en geestelijk leed doo

Lees meer

Het coronavirus: de zorgplicht van de werkgever met betrekking tot de werkplek

Deze plicht brengt mee dat de werkgever maatregelen moet nemen om besmetting met het coronavirus op de werkplek te voorkomen of beperken. De vraag is wanneer de werkgever aan deze verplichting heeft voldaan. Een recente wijziging van het Arbeidsomsta

Lees meer

Betalingsuitstelwet: Verzoek aanhouding faillissementsverzoek in verband met coronavirus afgewezen

Sinds 1 januari 2021 is de wet Tijdelijke voorziening betalingsuitstel Covid-19 in werking getreden. Deze Betalingsuitstelwet heeft ten doel om de schuldeisers van individuele en collectieve verhaalsacties te weerhouden en ondernemingen na de versoep

Lees meer

Privacy in coronatijd

Het vaker thuiszitten van leerlingen/studenten én medewerkers als gevolg van de coronacrisis maakt dat creatieve oplossingen gevonden moeten worden voor lessen, examens en diploma-uitreikingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inmiddels bekende

Lees meer

Zorgmedewerkers en het coronavaccin

60-plussers en zieken, waaronder ook worden begrepen mensen met een verstandelijke beperking die wonen in instellingen en verpleeghuisbewoners; indien deze medische risicogroepen om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden: de mantelzor

Lees meer

Coronavirus COVID-19

Daar waar een aantal sectoren niet of nauwelijks geraakt is, zijn andere sectoren hard geraakt of liggen vrijwel stil. Wij zien dat veel ondernemers zich grote zorgen maken over de toekomst.   De zorgen zijn verschillend: daar waar de ene ondern

Lees meer

Dekking onder evenementenverzekering voor schade als gevolg van Corona?

Feiten ID&T is een evenementenbedrijf dat met 10 dance-evenementen per jaar marktleider in Nederland is. Na beëindiging van een in de Verenigde Staten afgesloten evenementenverzekering, is in het najaar van 2019 verzekeringsmakelaar Klap B.V. in

Lees meer

Bedrijfsovername en de Coronacrisis

Nadat overeenstemming wordt bereikt over de verkoop van een onderneming zal de verkoper in de meeste gevallen de onderneming nog enige tijd voortzetten. Om de koper gelegenheid te geven voor een due diligence, om de definitieve koopovereenkomst uit t

Lees meer

Corona en de zomervakantie; mag werkgever of werknemer vakantiedagen intrekken?

Voorlopig hebben we nog steeds te maken met de impact van het coronavirus. We zien dat werkgevers en werknemers in de dagelijkse praktijk inmiddels hun weg weten te vinden, maar hoe zit het met de aankomende zomervakantie? Uitgangspunten De uitgangsp

Lees meer

Corona als onvoorziene omstandigheid?

In een overnametraject is het gebruikelijk dat de partijen een intentieovereenkomst sluiten waarin de uitgangspunten van de transactie staan vermeld en een aantal spelregels voor het verdere onderhandelingstraject. Zo spreken partijen vaak een tijdsc

Lees meer

Demonstreren in tijden van Corona

Het handhaven van de anderhalve meter-regel en een ordelijk verloop van een demonstratie kan bij grote groepen behoorlijk ingewikkeld zijn. Zeker bij massale betogingen zoals op 1 juni jl. op de Dam, staan ordehandhavers voor een lastige opgave. De b

Lees meer

Het eerste coronavonnis: een overwinning voor de huurder?

Op 27 mei jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland als eerste geoordeeld over de gevolgen die de coronacrisis heeft op lopende huurovereenkomsten. Daar is in de vastgoedwereld met smart op gewacht. De feiten Inbev huurt bedr

Lees meer

Webinars ten tijde van Corona. Gaan we straks niet meer naar fysieke bijeenkomsten?

Fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment, in verband met de corona maatregelen, niet toegestaan. Andere manieren om in contact te blijven met cliënten werden daarom gezocht. Zo is Nysingh gestart met de Online leergang Grondzaken en de Omgevingswet.

Lees meer

Gemeenten opgelet: de coronacrisis heeft invloed op het nemen van handhavingsbesluiten!

Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 22 april 2020, (ECLI:NL:RBOBR:2020:2349) laat zien dat het voor de praktijk van belang is om rekening te houden met de invloed van de coronacrisis op handhavingsbesluiten. Ui

Lees meer

Dividenduitkering en het uitbetalen van bonussen in tijden van coronacrisis

Waar het bedrijfsresultaat van uw onderneming in 2019 wellicht nog positief was, zijn de vooruitzichten  voor 2020 wellicht (veel) somberder. De onzekere toekomst kan het nemen van besluiten namens de onderneming moeilijk maken.   Mogelijk vraa

Lees meer

Coronavirus: uitbreiding en versoepeling diverse financiële regelingen voor ondernemers

dat een aantal financiële regelingen voor ondernemers verder zal worden uitgebreid. Dit geldt voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de Coronaregeling Garantie O

Lees meer

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups als gevolg van coronacrisis

Een groot gedeelte van deze bedrijven heeft te maken met een sterk afnemende omzet. Het verkrijgen van nieuwe financiering is voor deze bedrijven vaak lastig, omdat startups en scale-ups geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door

Lees meer

Veelgestelde insolventie- / ondernemingsrechtelijke vragen in verband met de coronacrisis

Wat kan ik doen om mijn liquiditeitspositie op peil te houden? Van welke maatregelen kan ik gebruik maken om de negatieve gevolgen van de coronacrisis af te wentelen dan wel te beperken? Ondanks de genomen steunmaatregelen heb ik (tijdelijk) onvol

Lees meer

Procederen in tijden van corona

Tijdens persconferenties over corona heeft premier Rutte meermaals duidelijk gemaakt dat de terugkeer naar een samenleving zonder corona beperkingen een lange adem zal vergen: “We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal, in de 1,5-m

Lees meer

Grondverwerving in coronacrisis

Veiligheid en gezondheid staan voorop in deze coronacrisis. Organisaties zijn druk zich zo in te richten, dat het werk op een veilige manier doorgang kan vinden. Op die manier houden we Nederland draaiende. Ook in de gebiedsontwikkeling is het

Lees meer

Coronacrisis – COVID-19 en zorg

Tessa van den Ende Annechien Beijering-Beck Eveline Hoogeterp Danielle Zwartjens

Lees meer

Coronacrisis – COVID-19 en Staatssteun

Cees Dekker Ekram Belhadj

Lees meer

Coronacrisis – COVID-19 & mededingingsrecht – ACM

De ACM en de Europese Commissie hebben enige duiding gegeven over hoe zij omgaat met het toezicht op samenwerking tijdens deze crisis. De onzekerheid waar bedrijven tegenaan lopen als zij willen samenwerken wordt daarmee nog niet volledig weggenomen.

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages