Zoekresultaten voor Whoa

WHOA (I) – Wie kan er een beroep op doen?

De WHOA in het kort De WHOA wordt onderdeel van de Faillissementswet en biedt bedrijven die in financieel zwaar weer verkeren de mogelijkheid om op effectieve wijze te herstructureren. Met de WHOA kunnen zij de rechtbank vragen om een onderhands akko

Lees meer

WHOA (IV) – Inhoud van het akkoord: wat is er mogelijk?

De mogelijkheden onder de WHOA De WHOA biedt een onderneming in financieel zwaar weer verschillende mogelijkheden om te herstructureren. Wij zullen deze mogelijkheden hieronder kort toelichten. Indeling in klassen De WHOA geeft een ondernemer of hers

Lees meer

WHOA | veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Wat is het doel van de WHOA? Wat is de toegevoegde waarde van de WHOA? Wanneer kan er een beroep worden gedaan op de WHOA? Wat is de taak van een herstructureringsdeskundige? Kunnen lopende (duur)overeenkomsten worden aangepast

Lees meer

WHOA (VIII) -Voorzieningen om de kans op homologatie te vergroten

Verschillende voorzieningen De WHOA kent verschillende instrumenten (in termen van de WHOA: voorzieningen) die de kans op het slagen van een homologatie akkoord vergroten: Afkoelingsperiode Als de ondernemer start met de voorbereiding van een akkoord

Lees meer

WHOA (II) – De herstructureringsdeskundige

Een verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige Op grond van de WHOA kan aan crediteuren en aandeelhouders een akkoord worden aangeboden door de onderneming of een door de rechter aangewezen herstructureringsdeskundige.   In ee

Lees meer

WHOA! Eindelijk een oplossing?

De Nederlandse wet biedt eigenlijk geen goede regeling voor het saneren van ondernemingen in moeilijkheden. De surseance van betaling, die daarvoor bedoeld is, komt zelden voor en blijkt dan ook nog meestal het voorportaal voor een faillissement. Het

Lees meer

WHOA (III) – De besloten en openbare procedure

De WHOA procedure In een eerder artikel vertelden wij u meer over de procedure van de WHOA en het verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige. In dit artikel vertellen wij u meer over de twee soorten procedures waarlangs een akkoor

Lees meer

WHOA (VI) – Stemrecht en stemprocedure

Wie hebben stemrecht onder WHOA? Alle crediteuren en aandeelhouders die een voorstel voor een akkoord hebben ontvangen en van wie de rechten op basis van het akkoord dus worden gewijzigd hebben het recht om zich door middel van een stemming uit te sp

Lees meer

WHOA (V) – Inrichting van het akkoord

De inrichting van het akkoord Een ondernemer mag in principe zelf bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders aanbiedt en hoe hij zijn akkoord inricht. De inhoud en de inrichting van het akkoord moet echter wel aan een aantal voorwaarden vold

Lees meer

WHOA (VII) – Homologatie en de gevolgen daarvan

Wanneer is homologatie mogelijk? Een akkoord kan gehomologeerd worden als uit de stemming blijkt dat tenminste één klasse met het akkoord heeft ingestemd. Dit moet dan wel een klasse zijn die bestaat uit schuldeisers die bij faillissement van de on

Lees meer

Wetsvoorstel tot sanering buiten faillissement (WHOA)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd een regeling in te voeren op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming enerzijds en zijn schuldeisers en aandeelhouders anderzijds over de herstructurering van schulden kan homologeren

Lees meer

E-book WHOA

U wilt (mogelijk) een beroep doen op de WHOA. In dit informatiememorandum gaan wij op hoofdlijnen in op de inhoud van de regeling en staan wij stil bij de voor u belangrijke zaken. Laat hieronder uw gegevens achter en u ontvangt het e-book direct in

Lees meer

Advies advocaat-generaal aan de Hoge Raad: pensioenpremies uitzondering WHOA

Het was al bekend dat rechten van werknemers niet onder de werkingssfeer van de WHOA vallen en dus niet door een WHOA-akkoord kunnen worden aangetast. In de praktijk is het de vraag of achterstallige pensioenpremies daar ook onder vallen. Het advies

Lees meer

WHOA aangenomen door Tweede Kamer

De behandeling van het wetsvoorstel was enkele maanden uitgesteld vanwege het coronavirus. In ons eerdere artikel kondigden wij de behandeling al aan en stonden wij al kort stil bij de WHOA.   De Tweede Kamer heeft na de parlementaire behandelin

Lees meer

WHOA Routekaart

Onze specialisten hebben het proces van de voorbereiding van het akkoord tot de uitvoering ervan overzichtelijk samengevat in een WHOA routekaart.

Lees meer

Stel uw vraag aan een WHOA-specialist

Laat hieronder uw gegevens achter en stel uw vraag/vragen aan onze WHOA specialisten.

Lees meer

Verdere versoepeling: Belastingdienst laat (tijdelijk) het dubbel percentage-vereiste vallen

In beginsel zijn de huidige bepalingen uit de Leidraad ten aanzien van kwijtschelding van Belastingschulden van toepassing. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven wanneer zij akkoord kan gaan met een WHOA-akkoord: (i) het akkoord is schrifteli

Lees meer

Herstructurering

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten op het gebied van herstructurering (sanering van schulden en herfinanciering).

Lees meer

De surseance van betaling, een miskend instrument?

De insolventiepraktijk vraagt om versnelde doorvoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Vergeten we de surseance van betaling niet? De surseance De surseance is een tijdelijke maatregel die niet op vereffening is gericht. De surseanc

Lees meer
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors