Zoekresultaten voor Whoa

WHOA (VI) – Voorzieningen teneinde de kans op een gehomologeerd akkoord te vergroten

Afkoelingsperiode Indien de schuldenaar bij de rechtbank een verklaring heeft gedeponeerd, waarin staat dat hij een akkoord voorbereid of er een herstructureringsdeskundige is aangewezen, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de rechtb

Lees meer

WHOA (V) – Homologatie en de gevolgen daarvan

Als het akkoord alleen betrekking heeft op schuldeisers die bij een faillissement geen uitkering verwachten, dan geldt deze laatste voorwaarde niet. Zowel een schuldenaar als de herstructureringsdeskundige kan het homologatieverzoek bij de rechtbank

Lees meer

WHOA (IV) – Stemprocedure en stemrecht

Schuldeisers wiens rechten door het akkoord niet worden geraakt hoeven niet over het akkoord geïnformeerd te worden of bij de stemming betrokken te worden. Werknemers worden niet aangemerkt als stemgerechtigde schuldeisers omdat het akkoord geen wij

Lees meer

WHOA (III) – Inhoud en inrichting van het akkoord

Het akkoord kan wijzigingen inhouden van de rechten van alle categorie├źn schuldeisers en aandeelhouders. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van het surseanceakkoord. Een surseanceakkoord heeft geen betrekking op een aanpassing van de rechte

Lees meer

WHOA (II) – De positie van de herstructureringsdeskundige en de verschillende procedures

Voorwaarden voor het indienen van een verzoek   Iedere schuldeiser, aandeelhouder of een ingestelde ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging kan bij de rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De

Lees meer

WHOA (I) – Wie kan een beroep doen op de WHOA?

In de praktijk bestond al een sterke behoefte aan een werkbare akkoordregeling buiten faillissement. In verband met het coronavirus is die behoefte alleen maar gestegen. De WHOA biedt namelijk de mogelijkheid aan bedrijven die in financieel zwaar wee

Lees meer

WHOA aangenomen door Tweede Kamer

De behandeling van het wetsvoorstel was enkele maanden uitgesteld vanwege het coronavirus. In ons eerdere artikel kondigden wij de behandeling al aan en stonden wij al kort stil bij de WHOA.   De Tweede Kamer heeft na de parlementaire behandelin

Lees meer

Wetsvoorstel tot sanering buiten faillissement (WHOA)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd een regeling in te voeren op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming enerzijds en zijn schuldeisers en aandeelhouders anderzijds over de herstructurering van schulden kan homologeren

Lees meer

WHOA! Eindelijk een oplossing?

De surseance van betaling, die daarvoor bedoeld is, komt zelden voor en blijkt dan ook nog meestal het voorportaal voor een faillissement. Het faillissement zelf wordt zeker gebruikt (volgens sommigen: misbruikt) voor saneringen, maar is daar eigenli

Lees meer

De surseance van betaling, een miskend instrument?

De insolventiepraktijk vraagt om versnelde doorvoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Vergeten we de surseance van betaling niet? De surseance De surseance is een tijdelijke maatregel die niet op vereffening is gericht. De surseanc

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages