Zoekresultaten voor verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

De advocaten verzekeringsrecht van Nysingh staan (internationale) ondernemingen, (assurantie)makelaars en -tussenpersonen, (her)verzekeraars en overheden bij. Zo adviseren en procederen we onder andere over verzekeringen als AVB, AVP, AO, CAR, BA, ca

Lees meer

Verzekeringsrecht: uitleg uitsluiting in polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491   X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 decemb

Lees meer

Subrogatie, hoofdstuk in “Bespiegelingen op 10 jaar ‘nieuw’ verzekeringsrecht”

Medium Bespiegelingen op 10 jaar ‘nieuw’ verzekeringsrecht. Onder redactie van Prof. Mr. N. van Tiggele-van der Velde en Prof mr. J.H. Wansink

Lees meer

Subrogatie, hoofdstuk in “Bespiegelingen op 10 jaar ‘nieuw’ verzekeringsrecht”

Medium Bespiegelingen op 10 jaar ‘nieuw’ verzekeringsrecht. Onder redactie van Prof. Mr. N. van Tiggele-van der Velde en Prof mr. J.H. Wansink

Lees meer

e-CMR: pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

CMR en protocol Hoewel het op grond van Nederlandse wetgeving (en bij nationaal wegvervoer) mogelijk is gebruik te maken van een elektronische vrachtbrief, ligt het in het internationaal wegvervoer gecompliceerder. Op het internationaal wegvervoer is

Lees meer

Vervoerrecht

Het team vervoerrecht van Nysingh is al vele jaren de vaste partner in business van vele ondernemingen in de logistieke dienstverlening. We adviseren binnen- en buitenlandse verzekeraars, makelaars, underwriters en verzekerde ondernemingen, zoals log

Lees meer

Contractenrecht

Dat is essentieel voor een goede samenwerking, maar ook om geschillen te voorkomen. Maar waar moet u op letten? Wat moet u in ieder geval goed vastleggen? Wat doet u als uw contractpartij de afspraken niet nakomt? Bovendien wordt Europese regelgeving

Lees meer

Over bewijslevering ten aanzien van een verzekerde schade

Onlangs is een arrest verschenen van het Gerechtshof Den Haag (13 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2051), waarin een verzekerde bewijs van het bestaan van een verzekerd evenement wilde aantonen door middel van een verklaring van hemzelf en van zijn

Lees meer

Omkeringsregel springlevend

Op 10 januari 2020 heeft de Hoge Raad het belang van de omkeringsregel nog eens duidelijk gemaakt in een zaak over productaansprakelijkheid (Hoge Raad 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:27). Feitelijke achtergrond ATF heeft als producent in 2002 een so

Lees meer

De tenuitvoerlegging van burgerlijke vonnissen na de Brexit: wat weten we?

Brexit op 31 januari 2020 Op 31 januari 2020 is het waarschijnlijk zo ver; B-day. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie, mits het Britse en het Europese parlement instemmen met het Brexit akkoord Gelukkig geen harde Brexit, zoals gevreesd.

Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen start 2020 met toetreding van 3 nieuwe compagnons

Jeroen Stekelenburg, 49 jaar en sinds 1996 advocaat, start per 1 januari 2020 bij Nysingh als compagnon binnen de sectie Ondernemingsrecht. Jeroen Stekelenburg heeft gewerkt bij Damsté en JPR en heeft op dit moment zijn eigen advocatenkantoor. Hij h

Lees meer

De (mogelijke) bescherming door de verzekeraar aan slachtoffers van geweldsmisdrijven

Ondanks de verschillende pogingen hen tegemoet te komen, is het voor een aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven niet of slechts beperkt mogelijk hun schade te verhalen. In dit artikel staat centraal de mogelijke bescherming van geweldsmisdrijfslac

Lees meer

Advocaat-medewerker Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Heb jij twee tot vier jaar relevante werkervaring en aantoonbare affiniteit met het aansprakelijkheidsrecht? Dan zoeken we jou.

Lees meer

Advocaat Martine Kos sluit zich aan bij Nysingh advocaten en notarissen

Nysingh versterkt per 1 oktober a.s. het team Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer met een nieuwe advocaat: Martine Kos. Martine zal werkzaam zijn op de locaties Arnhem en Utrecht.   Martine Kos was sinds 2015 als partner verantwoordelijk v

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistr

Lees meer

Verzekeringsdag 2019

Het volgende kennisproject dat wordt verzorgd door de Nysingh Academy op het terrein van verzekeringen is de Verzekeringsdag op 9 mei 2019.   Tijdens de Verzekeringsdag, die plaatsvindt op Buitenplaats Sparrendaal (Driebergen-Rijsenburg), zal on

Lees meer

Nysingh Academy verzorgt kennissessies transport en Verzekeringsdag

Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten en cursussen. De kennisactiviteiten van Nysingh zijn vanaf nu gebundeld in de Nysingh Academy. De Nysingh Academy is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Koninklijke Notari

Lees meer

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie

Lees meer

Aansprakelijkheid van werkgever bij psychische klachten

Arrest van 25 september 2018 van het Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3502. Feiten Een docent solliciteert bij een middelbare school op een fulltime functie. Op deze school zijn de onderbouw en de bovenbouw op verschillende locaties. De doce

Lees meer

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid oneerlijk beding?

ECLI:NL:HR:2018:1800   In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige beroepsbeoefenaren staat vaak dat de verzekeraar aan de hand van rapportages van door hemzelf benoemde deskundigen de mate van arbeidsonges

Lees meer

Bewijslastverdeling geschil verzekeraar en verzekerde

Casus X is eigenaar van een auto. Hij heeft de auto verzekerd bij “verzekeraar”. Op 30 november 2013, rond 22.00 uur, is met de auto van X schade veroorzaakt aan een andere auto doordat deze is aangereden. De auto van X is zonder bestuurder aange

Lees meer

Tekstsuggesties van het Verbond naar aanleiding van de 10% uitspraken van het KIFID

De uitspraak van de Commissie van Beroep Vervolgens achtte de Commissie van Beroep van Kifid op 15 juni 2017 (2017-021) het beroep van de verzekeraar tegen de betreffende uitspraak gegrond. De commissie overwoog, dat bij de verlenging van de verzeker

Lees meer

Overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen: het verwijzingshof oordeelt

Moet de onmiddellijke werking van het verjaringsregime in het verzekeringsrecht zoals dat in 2006 is ingevoerd, buiten toepassing blijven op de grond dat die onmiddellijke werking onder de naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaa

Lees meer

Uitleg volgens CAO-norm nog iets genuanceerd

Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687   Zoals bekend, hebben de arresten van de Hoge Raad over de uitleg van bepalingen in CAO ’s ook invloed op de uitleg van verzekeringsovereenkomsten, met name daar waar het verzekeringen op beurs

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages