Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

U heeft gezocht op "bouwcontracten"

Klostermann, Wim

Wim Klostermann, compagnon bij Nysingh, is gespecialiseerd in vastgoed- en bouwrecht. Zijn focus ligt op gebiedsontwikkeling inclusief onteigening en planschade, pachtrecht, erfpacht, overheids- en bouwcontracten en aansprakelijkheid. Hij behandelt over het algemeen zaken waar grote (financiële) belangen spelen. Wim is een nuchtere en oplossingsgerichte advocaat. Hij concentreert zich altijd volledig op zijn zaak en vermijdt…

Lees meer

Contractenrecht

Inkoop en verkoop. R&D. Import en export. Geen bedrijfsproces zonder overeenkomst. Van algemene voorwaarden tot aansprakelijkheden. Nysingh heeft een decennialange ervaring in nationaal en internationaal contractenrecht. Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten bij haar bedrijfsvoering, uitbreiding daarvan en het verkennen van nieuwe markten. Met praktisch advies en kennis van uw onderneming. Zo zijn we juridisch…

Lees meer

Energietransitie en duurzaamheid

Sinds het VN klimaatakkoord van Parijs 2015 bevindt de Nederlandse economie zich in een overgangsfase. We moeten overschakelen naar een schoon en duurzaam model, zodat in 2050 Nederland CO2 neutraal is op basis van de ophanden zijnde Klimaatwet. Ons energiesysteem zal daarom ingrijpend moeten veranderen: de energietransitie. Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid…

Lees meer

Onvoorziene prijsstijgingen: het prijsvastbeding, § 47 UAV en andere misverstanden

Ondanks dat de grondstofprijzen momenteel flink onder druk staan, blijft het onderwerp onvoorziene prijsstijgingen actueel. Ook in de afgelopen jaren van economische crisis waren er sterke prijsschommelingen van bijvoorbeeld aluminium. Denk ook aan de abrupte stijging van de brandstofkosten voor rijdend materieel door de afschaffing van “rode diesel” per 2013. Een opdrachtgever in de bouw…

Lees meer