Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Zorg en Mededinging

De zorg heeft de bijzondere aandacht van de ACM en het Nysingh mededingingsteam heeft een bijzondere expertise in de zorgsector.

In het beslissingsproces over specialisatieafspraken in het kader van concentratie van zorg, ketenzorg en andere samenwerkingsverbanden, alsmede over fusies en ander gedrag op de markt vergt toetsing aan het mededingingsrecht dan ook een bijzondere aandacht.

Wij begeleiden een groot aantal instellingen bij het vormgeven van hun samenwerkingsverbanden op zo’n manier dat deze in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht. Ook hebben wij een bijzondere ervaring in de bijstand bij ACM-onderzoeken. Wij kenmerken ons daarbij door een actieve houding richting de ACM.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over zorg en mededinging contact op met Cees Dekker of Ekram Belhadj.