Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Gelet op de recente ontwikkelingen en gestelde richtlijnen vanuit de Nederlandse overheid, neemt Nysingh uiteraard ook haar verantwoordelijkheid om het aantal coronabesmettingen te beperken. Daarom hebben wij besloten om de fysieke cursussen voorlopig geen doorgang te laten vinden. Wij komen zo spoedig mogelijk met meer informatie.

Nysingh Academy. Wij zijn er voor u.

Nysingh is een door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie erkend opleidingsinstituut.

Kennisoverdracht is een van de pijlers van onze dienstverlening. Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten, (incompany) cursussen en cursussen met een open inschrijving. Deelnemers aan onze bijeenkomsten en cursussen ontvangen desgewenst opleidingspunten.

Neem voor een offerte contact op via academy@nysingh.nl of bel 088 752 02 04. Géri Delfgou neemt dan graag alle mogelijkheden met u door.


Op alle door Nysingh advocaten – notarissen N.V. handelend in het kader van de “Nysingh Academy” gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten ter zake van opleidingen en cursussen, zijn uitsluitend de “Algemene Voorwaarden Nysingh Academy” van toepassing.

 

Online seminars en bijeenkomsten

Trainingen op maat

Contracteren voor overheden

Het voorkomen van geschillen begint bij het sluiten van een helder en evenwichtig contract. Tijdens de training worden aan de…