Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten en notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.


Het coronavirus, onze maatregelen

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar snel op. Over de maatregelen die wij in reactie daarop hebben genomen informeren wij u graag.

lees meer

Energietransitie en duurzaamheid

Sinds het VN klimaatakkoord van Parijs 2015 bevindt de Nederlandse economie zich in een overgangsfase. We moeten overschakelen naar een schoon en duurzaam model, zodat in 2050 Nederland CO2 neutraal is op basis van de ophanden zijnde Klimaatwet. Ons energiesysteem zal daarom ingrijpend moeten veranderen: de energietransitie. Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid…

Meer informatie
Milieurecht

Milieurecht

Het Milieurecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. Op verschillende gebieden zijn steeds complexer wordende regelingen ontstaan, die met regelmaat veranderen. Bij elk project dat wordt ontwikkeld, groot of klein, komt het omgevingsrecht of het milieurecht kijken. Een grote kans dus dat u bij het uitvoeren van een project hiermee te maken krijgt. De…

Meer informatie