Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten-notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Schadeclaims

Te late of incomplete levering. Lekkage. Een ongeval. Wat de schade ook is, als het niet door uw eigen handelen is ontstaan kan de veroorzaker van de schade aangesproken worden op vergoeding daarvan, door middel van schadeclaims. Omdat u dat in een contract heeft vastgelegd. In een verzekeringspolis. Of omdat de veroorzaker onrechtmatig gehandeld heeft. E-book AVG & Verzekeren…

Meer informatie
ambtenarenrecht

Waterstaat- en Waterschapsrecht

Als advocaat van een groot aantal waterschappen krijgen we vanzelfsprekend veel vragen voorgelegd over het waterschaps- en waterstaatsrecht. Waar het de organisatie en bevoegdheden van waterschappen betreft, gaat het om vragen rondom de bevoegdheid van bestuursorganen en de wijze waarop besluiten zijn voorbereid en genomen. Daarnaast adviseren en procederen we over de taakuitvoering van waterschappen,…

Meer informatie