Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten-notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Duurzaamheid & Energie

Duurzaamheid & Energie. Ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen, zoals windenergie, bio-energie, zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast neemt de verduurzaming van gebouwen een hoge vlucht. Mede gestimuleerd door de overheid nemen burgers, bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen. Nysingh beschikt over specifieke juridische kennis én heeft kennis van…

Meer informatie
26682751244_5c54498c3a_b

Europees recht

De regelgeving van de Europese Unie speelt een grote rol in het economische leven, op een heel breed terrein. Nysingh beschikt over vooraanstaande experts met grote ervaring op het gebied van het EU-recht. Meer Producten op de EU-markt Wilt u producten op de EU-markt brengen, dan krijgt u te maken met een complex aan regels,…

Meer informatie