Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten-notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Decentralisatie

Op 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet in werking getreden. Gemeenten hebben alles in het werk gesteld om op tijd klaar te zijn. Op dit moment zijn gemeenten nog intensief bezig met de invulling en operationalisering van de taken die aan hen zijn toebedeeld op het gebied van jeugd,…

Meer informatie
ICT-recht

ICT-recht

Informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Dat geldt dus ook voor de bijzondere juridische vraagstukken die daarbij horen. Denk aan duidelijke contracten met leveranciers van soft- en hardware. En de ontwikkeling en licentiëring daarvan. Service level agreements. Internetovereenkomsten, algemene voorwaarden en digitale handtekeningen bij digitaal en online ondernemen. Maar ook aan de privacy wetgeving en…

Meer informatie