Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten-notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Onderwijs

Wie een school bestuurt, bestuurt een wereld op zich. Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht, kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en huisvestiging. Heeft u daarbij juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u. Wij zijn er om u…

Meer informatie
overheidsaansprakelijkheid

Aanbestedingsrecht

Aanbestedende diensten moeten overheidsopdrachten via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt zetten, indien de waarde van zo’n opdracht de relevante Europese drempel overschrijdt. Maar ook als sprake is van een onderdrempelige opdracht kan sprake zijn van een (soort) aanbestedingsplicht. Met al uw vragen op dit gebied kunt u bij het team aanbestedingsrecht van Nysingh terecht. Meer Nysingh…

Meer informatie