Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten-notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

WNRA

WNRA in vogelvlucht De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is in aantocht. De wet is op 8 november 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en op 9 juni 2017 door de Regering bekrachtigd. Volgens de Regering moeten, voordat de WNRA in werking kan treden, in totaal wel 100 wetten worden herzien. Daar is de Regering…

Meer informatie
overheidsaansprakelijkheid

Vennootschapsrecht

Op dit terrein van het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht gaat het om alles wat de structuur van de betreffende rechtspersoon raakt. Het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals een N.V., B.V. of personenvennootschap, een Europese vennootschap of stichting. Het wijzigen van een rechtsvorm. Maar het raakt ook zaken als aandelentransacties, certificering van aandelen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten,…

Meer informatie