Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten en notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Fusies & Overnames

Bij fusies & overnames is oog voor detail onontbeerlijk. Maar het slagen van de deal staat voorop, altijd. In kaart brengen van risico’s van een fusie & overname is slechts een kant van de zaak. De achterliggende drijfveren van koper en verkoper bepalen de mate waarin overeenkomsten juridisch worden afgehecht. Soms kan het eenvoudig en ‘lean and mean’.…

Meer informatie
overheidsaansprakelijkheid

Waterstaatsrecht en Waterschapsrecht

Als advocaat van een groot aantal waterschappen krijgen we vanzelfsprekend veel vragen voorgelegd over het waterstaatsrecht en waterschapsrecht. Waar het de organisatie en bevoegdheden van waterschappen betreft, gaat het om vragen rondom de bevoegdheid van bestuursorganen en de wijze waarop besluiten zijn voorbereid en genomen. Daarnaast adviseren en procederen we over de taakuitvoering van waterschappen,…

Meer informatie