Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

 

Onderwijs

Nysingh heeft haar kennis en kunde met betrekking tot onderwijsinstellingen gebundeld in de Marktgroep Onderwijs. Hierin werken onze juridische specialisten uit verschillende secties samen en richten zij hun expertise in het bijzonder op onderwijsinstellingen. Wij snijden onze hoogwaardige juridische kennis toe op uw specifieke situatie. Zo zijn wij partner in business voor onze onderwijsklanten en…

Meer informatie
26682751244_5c54498c3a_b

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet, de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming. Bij elk project dat wordt ontwikkeld, groot of klein, komt het omgevings-recht kijken. En…

Meer informatie