Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh advocaten-notarissen biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Overheid

Nysingh is al decennia de huisadvocaat van gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidspartijen, zoals de Nationale Politie en Rijkswaterstaat. Onze advocaten kennen de dynamiek en het krachtenveld tussen politiek en ambtelijke diensten. Ze zijn bekend met de complexe juridische constructies die grote projecten van de overheid met zich meebrengen en met de grote belangen die…

Meer informatie
ambtenarenrecht

Bouwrecht

Adequaat en efficiënt problemen vóór zijn of ze zo nodig oplossen. Dat is altijd het doel van onze bouwrechtspecialisten. Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen kunnen in de bouw veel conflicten voorkomen. En dat is dus steeds het uitgangspunt bij het opstellen en begeleiden van overeenkomsten gericht op het ontwikkelen van bouwprojecten en het behandelen…

Meer informatie