Zorginkoop

In het systeem van gereguleerde marktwerking bestaat zorginkoop uit meer dan alleen contracteren. De brede gereguleerde blik op zorginkoop maakt het tot een juridisch vakgebied waar een brede blik is vereist. Daarbij is soms sprake van een aanbestedingsprocedure, terwijl in andere gevallen het aanbestedingsrecht slechts indirect relevant is.

Wij adviseren u graag bij contractonderhandelingen met zorginkopers.

Jaap Sijmons

Of counsel

Wetgeving zorginkoop

Zorgaanbieders en zorginkopers – zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, het Ministerie van Justitie en Veiligheid én individuele cliënten – moeten binnen de hiernavolgende wettelijke kaders afspraken maken voor de levering van zorg:

 • de Zorgverzekeringwet (Zvw)
 • de Wet langdurige Zorg (Wlz)
 • de Wet Forensische Zorg (Wfz)
 • de Jeugdwet (Jw)

Zorginkoop

Zorgcontractering

Daarbij zien zorgaanbieders de zorginkoop vooral vanuit het perspectief van het te sluiten contract met de zorginkopende organisatie. De nadruk ligt vooral op de contractering en op de naleving van zorgcontracten. Als gevolg van de wettelijke zorgplicht is zorginkoop voor zorginkopers echter een cruciaal instrument om ook te sturen op de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg.

 

Nysingh begeleidt zorgorganisaties binnen alle domeinen bij de zorginkoop. Wij bieden strategische en juridische ondersteuning bij de contractonderhandelingen met zorginkopers, maar kunnen ook op de achtergrond ondersteunen.

 

Ook het traject van de uitvoering en afrekening van een zorgcontract is van belang. Daarbij begeleidt en adviseert Nysingh zorgorganisaties bij vragen over:

 • controleprocedures door zorginkopers
 • early warning, dreigend faillissement en recovery
 • onverschuldigde betalingen
 • het opleggen van een cessieverbod
 • het Hinderpaalcriterium
 • het instellen van een patiëntenstop
 • de afrekening van meerjarige contracten met zorgverzekeraars
 • het naleven van zorgcontracten

 

Als het nodig is procederen wij voor zorgaanbieders. Nysingh heeft expertise op het gebied van mediation in de zorg, NZa-procedures, procedures bij de Geschillencommissie Zorgcontractering en civielrechtelijk procederen.

Advocaten zorginkoop

De snel veranderende wereld van zorgaanbieders en ondernemingen in de zorg vraagt om specialistische kennis. De Marktgoep Zorg van Nysingh is volledig gericht op de Zorg en Life Sciences-sector. Onze specialisten kennen de markt, de spelregels en de spelers. Neem voor vrijblijvend advies contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors