WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet, die onderdeel wordt van de Faillissementswet, biedt bedrijven in financieel zwaar weer nieuwe mogelijkheden om te herstructureren.

U kunt bij ons terecht voor advies en overleg over een akkoord. We helpen u graag.

Jeroen Stekelenburg

Advocaat, Partner

 

 

De WHOA kwam precies op tijd per januari 2021. In de coronacrisis zijn namelijk veel levensvatbare en in de kern gezonde bedrijven door de overheidsmaatregelen in financiële problemen gekomen. Met de WHOA hebben zij een instrument in handen om op effectieve wijze hun schuldenlast te verlichten en een faillissement te voorkomen. Daarnaast kan de WHOA ingezet worden bij de afwikkeling van een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft als daarmee een beter resultaat wordt gehaald dan wanneer de afwikkeling zou plaatsvinden in faillissement.

Hoe werkt de WHOA?

Met de WHOA kunnen ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, hun schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden. Nu is een dergelijk onderhands akkoord niet nieuw. Wel nieuw is dat die ondernemingen de rechtbank vervolgens kunnen vragen om het akkoord goed te keuren (te homologeren). Door deze homologatie worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij die niet met het akkoord hadden ingestemd. Ook biedt de WHOA (onder omstandigheden) mogelijkheden om overeenkomsten die zwaar op een onderneming drukken aan te passen en/of te beëindigen.

WHOA routekaart

Onze specialisten hebben het proces van de voorbereiding van het akkoord tot de uitvoering ervan overzichtelijk samengevat in een WHOA routekaart.  Heeft u vragen over de routekaart of heeft u behoefte aan persoonlijk advies over de WHOA, neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

WHOA routekaart

E-book WHOA

WHOA e-book

U wilt (mogelijk) een beroep doen op de WHOA? Onze specialisten gaan in een e-book in hoofdlijnen in op de inhoud van de regeling en staan zij stil bij de voor u belangrijke zaken.

 

 

 

 

 

Lees meer over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De specialisten van Nysingh hebben in een serie artikelen voor u uiteengezet hoe een akkoord onder de WHOA tot stand komt en wat de mogelijkheden zijn:

Veelgestelde vragen

De WHOA roept bij veel ondernemers nog vragen op. Onze specialisten zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u behoefte aan persoonlijk overleg? Neem gerust contact op met één van onze specialisten.

 

Wat betekent de WHOA voor schuldeisers?

De WHOA biedt noodlijdende ondernemingen een effectief instrument om te herstructureren. De verwachting is bovendien dat concurrente crediteuren onder de WHOA een groter deel van hun vordering uitgekeerd zullen krijgen dan in een faillissement.

 

Voor crediteuren en aandeelhouders is het echter wel van belang om een aangeboden akkoord kritisch te (laten) beoordelen en te (laten) controleren of aan alle wettelijke eisen is voldaan. Zo moet een akkoord voldoen aan een aantal minimumvereiste en moeten – kort gezegd – kleine crediteuren in beginsel minimaal 20 procent van hun vordering uitgekeerd krijgen.

 

Voor advies en overleg over een aangeboden akkoord kunt u terecht bij Nysingh. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met faillissementen, surseances en herstructureringen en zijn goed ingevoerd in de WHOA. We helpen u graag.

WHOA

 

WHOA en de coronacrisis

Het kabinet wil in de huidige coronacrisis faillissementen zo veel mogelijk voorkomen. Een faillissement is namelijk niet alleen ingrijpend voor de ondernemer en personeel, maar ook voor de maatschappij. Veel steunmaatregelen van de overheid (zoals de TVL en de NOW) zijn gericht op het voorkomen van faillissementen. Op dit moment werkt het kabinet nog aan beleid waarin wordt bepaald hoe overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een akkoord onder de WHOA.

 

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert, moedigt de overheid u aan om, voor zover mogelijk, nu alvast te beginnen met de voorbereidingen van een akkoord. Bijvoorbeeld door (informeel) in overleg te treden met schuldeisers en aandeelhouders, het akkoord alvast uit te werken en de stemmingsprocedure in gang te zetten. Als aan alle vereisten uit de WHOA is voldaan, kan het akkoord dan direct na de inwerkingtreding van de WHOA op 1 januari 2021 ter goedkeuring (homologatie) aan de rechter worden voorgelegd.

 

Als u daar advies en bijstand bij nodig hebt, kunt u uiteraard terecht bij de specialisten van Nysingh.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages