Energie & Duurzaamheid

Sinds het VN klimaatakkoord van Parijs in 2015 bevinden veel economieën, waaronder de Nederlandse, zich in een overgangsfase. Op grond van de in 2019 aangenomen Klimaatwet moeten we overschakelen naar een schoon en duurzaam model, zodat we in 2050 over zijn op een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie. Daarvoor moet op grond van het Klimaatakkoord in 2030 70% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen komen. Ons energiesysteem zal de komende jaren dus ingrijpend moeten veranderen: de energietransitie.

Wij begeleiden u graag bij duurzame energieprojecten.

Rense Lubach

Advocaat

Op dit moment volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen zoals windenergie, bio-energie, zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast neemt de verduurzaming van kantoorgebouwen en woningen (gasloos bouwen) een hoge vlucht. Veel burgers, bedrijven en instellingen nemen, mede gestimuleerd door de overheid, energiebesparende maatregelen. Ook wekken steeds meer lokale partijen (bedrijven, particulieren en woningcorporaties) zelf energie op, waarbij zij het teveel terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk.

Energietransitie

Juridische gevolgen van de energietransitie

De klimaatdoelstellingen en energietransitie leiden tot uitdagende projecten en vernieuwende initiatieven. Maar de diversiteit van deze projecten en de nieuwe dynamiek tussen overheid en markt leiden ook tot vraagstukken die verschillende juridische disciplines bestrijken.

 

Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die rechtstreeks contracten afsluiten met zon- of windenergieparken en het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen bouwers, investeerders en energieleveranciers. Dit resulteert in moderne vormen van bouwcontracten, continu veranderende subsidies en vergunningen en aanbestedings- en staatssteunrisico’s.

 

Het team Energie en Duurzaamheid van Nysingh bestaat uit advocaten en (kandidaat-)notarissen die ieder vanuit hun eigen expertise (energierecht, bestuursrecht, omgevingsrecht, subsidies en financieringen, ondernemingsrecht en vastgoedrecht) op de hoogte zijn van wat er binnen de energiebranche speelt. Hierdoor kunnen wij onze kennis bundelen en u op pragmatische wijze begeleiden bij uw duurzame energieprojecten. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors