Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven en vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Medewerkers zijn vaak sterk betrokken bij een familiebedrijf. Maar het meest in het oog springend van een familiebedrijf is natuurlijk dat de familie besluit over bestuur, medezeggenschap en eigendom. Dit brengt een andere dynamiek met zich mee, met specifieke juridische vraagstukken. Nysingh heeft ruim 100 advocaten en notarissen en een team Familiebedrijven dat sinds jaar en dag optreedt als sparringpartner en vertrouwenspersoon, zowel voor ondernemingen als voor families. Zij adviseren hen over de meest uiteenlopende juridische vraagstukken.

Heeft u een juridische vraag over uw familiebedrijf? Wij helpen u graag verder.

Angelique Hommes

Notaris, Partner

Het team familiebedrijven van Nysingh

Het team familiebedrijven van Nysingh is thuis bij familiebedrijven. Sinds jaar en dag treden wij op als sparringpartner en vertrouwenspersoon, zowel van ondernemingen als van families. We adviseren hen over uiteenlopende juridische vraagstukken.

 

Nysingh is partner van het Gelderse Familiebedrijven Genootschap, een platform voor dga’s van familiebedrijven om elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis te delen. Dit Genootschap is toegankelijk voor familiebedrijven in Gelderland met meer dan 100 werknemers.

Familiebedrijven

Familiebedrijven – juridische aandachtspunten

Continuïteit is een van de belangrijkste doelstellingen van veel familiebedrijven. Hierbij zijn er verschillende juridische aandachtspunten:

Opvolging of overname

Hoe voorziet u in de opvolging of de overname van uw familiebedrijf? Wie wil, wie is geschikt? Wanneer is hij of zij er klaar voor? Wat is het ideale moment voor de overdracht? En hoe worden de overige kinderen gecompenseerd? In de praktijk blijkt de besluitvorming over opvolging of overname vaak een complex proces dat enige jaren in beslag kan nemen.

Familiestatuut

Veel familiebedrijven kiezen voor een familiestatuut om stabiliteit en continuïteit te bevorderen. In een familiestatuut worden regels en afspraken vastgelegd hoe de familie met het familiebedrijf wil omgaan. Denk daarbij aan de visie van de familie op het familiebedrijf, de opvolging in leiding, de opvolging in eigendom, maar ook de vraag of familieleden in het bedrijf mogen werken en welke voorwaarden daaraan gesteld worden.

Governance binnen familiebedrijven

Continuïteit gaat ook over zeggenschap binnen een familiebedrijf: wie heeft of krijgt welke zeggenschap? Wat gebeurt er als diegene die zeggenschap niet meer kan uitoefenen? Hoe zorgt u voor een goed vangnet bij calamiteiten? En is het zinvol om een Raad van Advies in te stellen?

Estate planning

Het vermogen van een familiebedrijf vormt de onmisbare basis voor de continuïteit van het bedrijf, maar is vaak ook een oudedagsvoorziening. De kunst is om de juiste balans tussen vermogen en estate planning te vinden.

Onroerend goed

Een groot bestanddeel van het vermogen van familiebedrijven wordt vaak gevormd door onroerend goed. Daarbij geldt dat de fiscale, financiële en juridische gevolgen van keuzes op het gebied van (des)investering in onroerend goed aanzienlijk kunnen zijn en van grote invloed kunnen zijn op de continuïteit van een familiebedrijf.

Werknemers

Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven minder investeren in de ontwikkeling van hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Zo is er minder vaak een actief loopbaanbeleid, worden er minder opleidingen aangeboden en wordt het loopbaanbeleid ook minder vaak aangepast aan veranderende omstandigheden. Daarmee dreigt verlies aan kwaliteit, innovatief vermogen en performance. En dus mogelijk ook een verlies aan continuïteit. Om belangrijke medewerkers in een familiebedrijf te binden en te behouden zijn er veel mogelijkheden op het gebied van participatie, bijvoorbeeld met aandelen- en optieregels of met eenvoudige bonusregelingen. Ook kan gedacht worden aan het aanstellen van een professionele CEO van buitenaf. Zo’n externe bestuurder bekijkt het familiebedrijf op een onafhankelijke manier en kiest gemiddeld vaker voor een werkwijze conform het mobiliteitsmodel, waarbij de ontwikkeling van de werknemer centraal staat. En dat rendeert.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de advocaten of notarissen van het team familiebedrijven.

 

Eerst meer lezen? Dan kunt u ook onze gratis whitepapers over familiebedrijven downloaden.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors