Whitepaper Continuïteit in het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven. Het leiden van een familiebedrijf kent dan ook een andere dynamiek en andere dimensies dan het leiden van een ‘gewoon’ bedrijf. Familiaire aspecten zijn daarbij van grote invloed, zowel in goede als in slechte tijden. Belangrijke beslissingen komen ook aan de keukentafel(s) terug en brengen niet zelden emoties met zich mee. Emoties die hun weerslag kunnen hebben op de continuïteit van de onderneming, maar ook op de familierelaties en de ontwikkeling van het familievermogen.

 

In deze whitepaper gaat Angelique Hommes in op de juridische mogelijkheden van familiebedrijven om op lange termijn de continuïteit van de onderneming, het familievermogen en de familierelaties te borgen of te verbeteren. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Vermogens- en estateplanning

Het vermogen van een familiebedrijf vormt niet alleen de basis van de onderneming, maar ook het vermogen dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Met een goede estate planning wordt belastingheffing over het vermogen verminderd. Daardoor blijft er meer vermogen over voor de familie en bedrijfsopvolgers.

 

  1. Structuur en governance

Om geschillen te voorkomen en de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen, moet er aandacht zijn voor de governance van de onderneming. Hoe zijn zeggenschap en toezicht geregeld? Welke beslissingen mag de directie zelfstandig nemen? Welke beslissingen moeten door de familie worden genomen of hebben goedkeuring door de raad van commissarissen of de raad van advies nodig? Wat gebeurt er bij calamiteiten? En hoe is de aansprakelijkheid geregeld?

 

  1. Familierelaties en zeggenschap

Door overlijden, een comasituatie of een echtscheiding kan de zeggenschap over een familiebedrijf wijzigen. Daarom is het van groot belang om vast te leggen wie dan de zeggenschap op aandeelhoudersniveau heeft en wie op operationeel niveau.

In een familiestatuut worden regels en afspraken vastgelegd hoe de familie met het familiebedrijf wil omgaan. Familiebelangen en bedrijfsbelangen worden in balans gebracht om problemen in de toekomst te voorkomen.

 

  1. Werknemersparticipatie

De groei en professionalisering van familiebedrijven heeft als gevolg dat de invloed van werknemers op een succesvolle performance toeneemt. Het is dan van belang om de gesprekscycli, opleiding en beloning van medewerkers goed te regelen. Ook het vastleggen van een concurrentie- en/of relatiebeding kan dan van belang zijn. Bovendien hoort bij groei ook de oprichting van en professionele omgang met medezeggenschapsorganen.

 

  1. Onroerend goed en bedrijfshuisvesting

De continuïteit van een onderneming is niet alleen afhankelijk van de aanwezigheid van de juiste personen, zakenrelaties en geldstromen, maar ook van de betrouwbare aanwezigheid van passende bedrijfshuisvesting. Wat is dan verstandig, gelet op de continuïteit van zowel de onderneming als het familievermogen? Huren of kopen?

Vul hieronder uw gegevens in en download het bestand

Met het downloaden van het bestand accepteert u dat Nysingh uw gegevens zal gebruiken om u via e-mail op de hoogte te houden van relevante juridische informatie.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors