Thuis in onderwijs

icon

Wie een onderwijsinstelling bestuurt, bestuurt een wereld op zich. Een wereld die steeds groter en complexer wordt. Bij vragen in concrete dossiers of meer strategische vraagstukken, staat het Onderwijs(recht)team van Nysingh naast u. Wij begeleiden u graag bij het realiseren van uw doelstellingen.

Het Onderwijsteam van Nysingh

Ons team van onderwijsspecialisten bestaat uit advocaten en (kandidaat-)notarissen die ieder vanuit hun eigen expertise weten wat er in de onderwijssector speelt. We kennen de bestuurlijke verhoudingen. Begrijpen het complexe krachtenveld. En de dynamiek waar u als bestuurder dagelijks mee te maken heeft zoals:

  • snel veranderende wetgeving;
  • de vele verschillende betrokkenen (medewerkers, leerlingen/studenten, toezichthouders, accreditatiecommissie, leveranciers en medezeggenschapsorganen);
  • met elkaar conflicterende belangen.

We begrijpen dat u verschillende rollen heeft en op meerdere borden tegelijk moet schaken. Dat geen dag hetzelfde is. We zoeken graag samen met u naar de beste oplossingen. Niet alleen voor de vragen van vandaag, maar ook voor de uitdagingen van morgen.

Thuis in het onderwijs

Wij zijn al vele jaren de vaste advocaat van (gecombineerde) onderwijsinstellingen uit heel Nederland in het po, vo, mbo en hbo. We werken voor bestuurders, raden van toezicht en medezeggenschapsraden. Ook werken we voor verschillende gemeenten en leerplichtambtenaren.

 

We adviseren, procederen, sparren én praten u graag bij. Bijvoorbeeld tijdens een training, online seminar of via onze alerts en nieuwsbrieven.

Contact

Allard Bekius, E: allard.bekius@nysingh.nl, T:  06 539 770 96.

11 april 2024
Blog

Anoniem klokkenluiden?

Besluit anoniem melden vermoeden van misstanden door klokkenluiders in internetconsultatie.

Lees meer
21 maart 2024
Blog

Eigen risico dragen Ziektewet: geen hulp van het UWV bij het huiswerk

De eigenrisicodrager moet precies bij UWV aangeven aan welke knoppen hij wil dat het UWV draait.

Lees meer
15 maart 2024
Blog

Het concurrentiebeding aan banden

Met dit wetsvoorstel wil de minister de balans tussen werkgever en werknemer herstellen.

Lees meer

Downloads

Checklist Wet Transparante En Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Checklist: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Bent u klaar voor de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Lees meer

Whitepaper Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is niet zo vastomlijnd. Waar liggen de grenzen?

Lees meer
Nysingh's modeldossier

Nysingh’s Modeldossier

Een handzame gids voor de praktijk bij disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbei

Lees meer
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors