De Omgevingswet

Het huidige omgevingsrecht sluit volgens de overheid niet goed aan op de praktijk en toekomstige ontwikkelingen. Daarom worden regels vereenvoudigd in de Omgevingswet. Zo is er op dit moment onvoldoende ruimte voor maatwerk. En kan er weinig rekening worden gehouden met bijvoorbeeld duurzaamheid, regionale verschillen en wensen van belanghebbenden. Daarnaast is het huidige omgevingsrecht verdeeld over tientallen wetten en regels. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid en vertraging.

Wij informeren u graag over de Omgevingswet en de gevolgen voor uw organisatie.

Mark Tunnissen

Advocaat

Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen in één wet: de Omgevingswet. In deze wet staat een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving centraal. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto. De nieuwe wet moet het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik maken.

 

Het streven was om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Deze datum is echter niet haalbaar gebleken, omdat er nog te veel onzekerheden over de implementatie zijn. De streefdatum om de Omgevingswet in werking  te laten treden is nu 1 januari 2022. Onze specialisten houden de ontwikkelingen nauwgezet voor u in de gaten en publiceren hier regelmatig over.

 

Omgevingswet

De Omgevingswet – drie sporen

Het nieuwe stelsel van de Omgevingswet bestaat uit drie sporen:

Het hoofdspoor

Het hoofdspoor wordt gevormd door de Omgevingswet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit) en de Omgevingsregeling.

Het invoeringsspoor

Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving en vult het hoofdspoor met enkele belangrijke onderdelen aan. De invoeringsregeling, invoeringswet en het invoeringsbesluit vormen samen het invoeringsspoor.

Het aanvullingsspoor

Parallel aan de Omgevingswet zijn vier aanvullingswetten opgesteld die onderdeel uitmaken van het stelsel. Deze aanvullingswetten gaan over de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Net zoals bij het invoeringsspoor gaat het aanvullingsspoor bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op in het hoofdspoor.

Voorbereiding van de praktijk

De uitvoering van het huidige omgevingsrecht ligt bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Met de invoering van de Omgevingswet zullen veel taken en bevoegdheden gehandhaafd blijven. Wel zal een aantal processen op een andere manier worden vormgegeven.

Voor de meeste van die processen is voorzien in zodanig overgangsrecht dat niet direct alle processen gewijzigd hoeven te zijn op de nog nader te bepalen datum van inwerkingtreding. Wat er wel minimaal klaar moet zijn om de nieuwe wet in werking te laten treden heeft betrekking op de volgende drie aspecten:

  1. Digitale aspecten, waaronder technische aansluitingen op de landelijke voorziening van het digitale stelsel.
  2. Werkprocessen, zoals werkafspraken in de regio om tot een adequate vergunningverleningsprocedure te komen.
  3. Inhoudelijke vereisten, zoals een vastgestelde nationale omgevingsvisie en een vastgestelde en gepubliceerde provinciale omgevingsverordening.

Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen in één wet: de Omgevingswet. In deze wet staat een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving centraal. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto. De nieuwe wet moet het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik maken.

Juridisch advies over de Omgevingswet

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en sparren over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Cursus Omgevingswet

De specialisten van Nysingh geven verschillende malen per jaar een cursus over verschillende aspecten van de Omgevingswet. Via onze Nysingh Academy kunt u zich voor de eerstvolgende cursusdatum opgeven.

 

Heeft u interesse in een incompany cursus over (één van de onderwerpen uit) de Omgevingswet? In overleg met u verzorgen onze specialisten een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!

Onze specialisten

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages