De Omgevingswet

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Deze nieuwe wet heeft veel invloed op uw dagelijkse werkzaamheden. Onze specialisten kennen de weg in de wereld van de Omgevingswet en hebben alle kennis in huis met betrekking tot de veranderingen.

Wij informeren u graag over de Omgevingswet en de gevolgen voor uw organisatie.

Patrick Haccou

Advocaat, Lid Raad van Bestuur, Partner

Waarom de Omgevingswet?

Het huidige omgevingsrecht sluit volgens de overheid niet goed aan op de praktijk en toekomstige ontwikkelingen. Daarom worden regels vereenvoudigd in de Omgevingswet. Zo is er op dit moment onvoldoende ruimte voor maatwerk en kan er weinig rekening worden gehouden met bijvoorbeeld duurzaamheid, regionale verschillen en wensen van belanghebbenden. Daarnaast is het huidige omgevingsrecht verdeeld over tientallen wetten en regels, wat vaak leidt tot onduidelijkheid en vertraging.

 

Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen in één wet: de Omgevingswet. In deze wet staat een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving centraal. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto. De nieuwe wet moet het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik maken.

Online en incompany cursussen Omgevingswet

De specialisten van Nysingh wijzen u graag de weg bij de implementatie van de aangepaste Omgevingswet regelgeving. Aan de hand van 8 online cursussen informeerden zij u in 2020 en 2021 over verschillende aspecten van de Omgevingswet. Het doel hierbij was om u tijdens deze cursussen handvatten te bieden hoe u de nieuwe wet kunt inzetten voor uw organisatie.

 

Deze online cursussen zijn nog steeds beschikbaar en kunt u via onderstaande buttons aanvragen.

De specialisten verzorgen ook incompany cursussen. Deze zijn altijd praktisch en praktijkgericht. De inhoud van de cursus stemt u vooraf met de specialist af, zodat deze altijd aansluit op de behoefte van uw organisatie.

 

 

Nysingh Nieuws  | Omgevingswet

Nysingh gaf in 2021 vier keer het online magazine ‘Nysingh Nieuws | Omgevingswet uit. In deze magazines gingen onze specialisten in op de implementatie van de Omgevingswet regelgeving, stelden zij zich aan u voor en gingen zij in op de actualiteiten.

 

Voorbereiding van de praktijk

De uitvoering van het huidige omgevingsrecht ligt bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Met de invoering van de Omgevingswet zullen veel taken en bevoegdheden gehandhaafd blijven. Wel zal een aantal processen op een andere manier worden vormgegeven.

 

Voor de meeste van die processen is voorzien in zodanig overgangsrecht dat niet direct alle processen gewijzigd hoeven te zijn op de nog nader te bepalen datum van inwerkingtreding. Wat er wel minimaal klaar moet zijn om de nieuwe wet in werking te laten treden heeft betrekking op de volgende drie aspecten:

 

  • Digitale aspecten, waaronder technische aansluitingen op de landelijke voorziening van het digitale stelsel.
  • Werkprocessen, zoals werkafspraken in de regio om tot een adequate vergunningverleningsprocedure te komen.
  • Inhoudelijke vereisten, zoals een vastgestelde nationale omgevingsvisie en een vastgestelde en gepubliceerde provinciale omgevingsverordening.

 

Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen in één wet: de Omgevingswet. De nieuwe wet moet het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik maken. In de wet staat een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving centraal. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto.

Stel uw vraag aan een Omgevingswet specialist

De nieuwe Omgevingswet heeft ongetwijfeld veel invloed op uw dagelijkse werkzaamheden. Heeft u een vraag? Dan kunt u deze via onderstaande button stellen. Onze Omgevingswet specialisten hebben alle kennis in huis en helpen u graag.

 

 

Actualiteiten Omgevingswet

Onze specialisten houden de ontwikkelingen met betrekking tot de wet nauwgezet voor u in de gaten en publiceren hier regelmatig over in hun blogs.

Maarten van Nijendaal heeft kennis van zaken, is goed te benaderen en weet de hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden.

Michael van ’t Veld

Gemeente Barneveld

Onze specialisten

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors