De Omgevingswet

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. De nieuwe Omgevingswet heeft veel invloed op uw dagelijkse werkzaamheden. Onze specialisten kennen de weg in de wereld van de Omgevingswet en hebben alle kennis in huis met betrekking tot de veranderingen.

Wij informeren u graag over de Omgevingswet en de gevolgen voor uw organisatie.

Carola van Andel

Advocaat

Online cursussen Omgevingswet

De specialisten van Nysingh wijzen u in 2021 graag de weg bij de implementatie van de aangepaste Omgevingswet regelgeving. Aan de hand van acht online cursussen informeren zij u over verschillende aspecten van de Omgevingswet:

Omgevingswet

Jaaroverzicht en blogs Omgevingswet

Onze specialisten houden de ontwikkelingen met betrekking tot de wet nauwgezet voor u in de gaten en publiceren hier regelmatig over in hun blogs.

 

Alle activiteiten van onze specialisten en hoe u hen kan bereiken zijn samengevat in een jaaroverzicht. Het jaaroverzicht kunt u hieronder downloaden door op de afbeelding te klikken.

omgevingswet

Waarom de Omgevingswet?

Het huidige omgevingsrecht sluit volgens de overheid niet goed aan op de praktijk en toekomstige ontwikkelingen. Daarom worden regels vereenvoudigd in de Omgevingswet. Zo is er op dit moment onvoldoende ruimte voor maatwerk en kan er weinig rekening worden gehouden met bijvoorbeeld duurzaamheid, regionale verschillen en wensen van belanghebbenden. Daarnaast is het huidige omgevingsrecht verdeeld over tientallen wetten en regels, wat vaak leidt tot onduidelijkheid en vertraging.

 

Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen in één wet: de Omgevingswet. In deze wet staat een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving centraal. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto. De nieuwe wet moet het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik maken.

De Omgevingswet – drie sporen

Het nieuwe stelsel van de wet bestaat uit drie sporen:

Het hoofdspoor

Het hoofdspoor wordt gevormd door de Omgevingswet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit) en de Omgevingsregeling.

Het invoeringsspoor

Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving en vult het hoofdspoor met enkele belangrijke onderdelen aan. De invoeringsregeling, invoeringswet en het invoeringsbesluit vormen samen het invoeringsspoor.

Het aanvullingsspoor

Parallel aan de Omgevingswet zijn vier aanvullingswetten opgesteld die onderdeel uitmaken van het stelsel. Deze aanvullingswetten gaan over de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Net zoals bij het invoeringsspoor gaat het aanvullingsspoor bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op in het hoofdspoor.

Voorbereiding van de praktijk

De uitvoering van het huidige omgevingsrecht ligt bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Met de invoering van de Omgevingswet zullen veel taken en bevoegdheden gehandhaafd blijven. Wel zal een aantal processen op een andere manier worden vormgegeven.

 

Voor de meeste van die processen is voorzien in zodanig overgangsrecht dat niet direct alle processen gewijzigd hoeven te zijn op de nog nader te bepalen datum van inwerkingtreding. Wat er wel minimaal klaar moet zijn om de nieuwe wet in werking te laten treden heeft betrekking op de volgende drie aspecten:

      • Digitale aspecten, waaronder technische aansluitingen op de landelijke voorziening van het digitale stelsel.
      • Werkprocessen, zoals werkafspraken in de regio om tot een adequate vergunningverleningsprocedure te komen.
      • Inhoudelijke vereisten, zoals een vastgestelde nationale omgevingsvisie en een vastgestelde en gepubliceerde provinciale omgevingsverordening.

 

Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen in één wet: de Omgevingswet. De nieuwe wet moet het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik maken. In de wet staat een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving centraal. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto.

Onze specialisten

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages