Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Bas ten Kate

Advocaat
Bas ten Kate
LocatieArnhem
BranchesOverheid
RechtsgebiedenBestuursrecht, Grondbeleid en gebiedsontwikkeling, Milieurecht, Nadeelcompensatie, Omgevingsrecht, Onteigeningsrecht, Subsidierecht, Waterstaatsrecht en Waterschapsrecht
Telefoon+31 (0)88 752 02 27
Mobiel+31 (0)6 53 18 12 14

Bas ten Kate is advocaat sinds 1989 en hij houdt zich bezig met bestuurs- en privaatrechtelijke kwesties waarbij overheden nauw betrokken zijn.

Een belangrijk deel van zijn werkzaamheden bestaat uit het adviseren over grondverwerving, het voeren van onteigeningsprocedures en het adviseren over nadeelcompensatie en planschade. Bas dringt direct tot de kern door en weet goed het belang van zijn cliënt centraal te stellen.

Bas adviseert en procedeert voor overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) over verwervingen in het kader van diverse grote infrastructurele werken. Dit heeft hij bijvoorbeeld gedaan voor de projecten Betuweroute, HSL, diverse Rijks- en provinciale wegen, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, dijkverbeteringsprojecten en locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. Hij adviseert gemeentelijke overheden over kwesties van privaatrecht (onder meer erfpacht) en publiekrecht (subsidie, Wet Openbaarheid van Bestuur, Burgerinitiatief).

Ook treedt Bas op als docent bij NCOI, CPO en KPE Morel en verzorgt hij lezingen en online seminars over de onderwerpen waarin hij gespecialiseerd is. Bas is een vaste medewerker van het Tijdschrift voor Bouwrecht en publiceert regelmatig in verschillende vakbladen. Ook schrijft hij regelmatig berichten voor het onteigeningsblog van Nysingh.

Bas is voorzitter van de sectie Vastgoed & Overheid, lid van de Marktgroep Overheid en lid van de commissie MVO.

 


Advocaat sinds:

1989

Opleiding:

Universiteit Utrecht

Projecten:

 • Betuweroute
 • HSL
 • Diverse Rijks- en provinciale wegen
 • Ruimte voor de Rivier
 • Maaswerken
 • Dijkverbeteringsprojecten
 • Locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen

Vreemde taal:

Engels

Lidmaatschappen:

 • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • Vereniging voor Administratief Recht (VAR)
 • Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR)
 • Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)

Specialisaties:

Publicaties:

Bas is een vaste medewerker van het Tijdschrift voor Bouwrecht en publiceert regelmatig in verschillende vakbladen. Ook schrijft hij regelmatig berichten voor het onteigeningsblog van Nysingh.

Bijzondere functies:

 • Voorzitter van de sectie Vastgoed & Overheid
 • Lid van de commissie MVO
 • Lid van de Raad van Bestuur Nysingh (2009 – 2015)
 • Bestuurslid/voorzitter van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (2008-2017)

Onteigeningsblog

Onze mensen