131118

Annotatie bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3192, TBR 2018/176 (Lunet/Breda)

Bij tussenuitspraak van 17 mei 2017 heeft de Afdeling het college opgedragen om binnen zestien weken na verzending van die uitspraak een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen en dit besluit aan De Lunet en de Afdeling toe te zenden. De Afdeling heeft daarbij overwogen dat het vanwege de gebreken die kleven aan de twee door Ten Have Advies v.o.f. opgestelde adviezen die het college aan eerder genomen besluiten op bezwaar ten grondslag heeft gelegd, in de rede ligt dat het college een andere deskundige verzoekt advies aan hem uit te brengen.

Medium

TBR 2018/176 (Lunet/Breda)

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content