Zoekresultaten voor Faillissementen

Verschuldigde omzetbelasting bij uitverkoop in faillissementen geen boedelschuld

In nagenoeg alle gevallen zijn de voorraden verpand aan een financier (pandhouder), meestal een bank. Vaak is het zo dat een pandhouder bevoegd is om de aan haar verpande voorraden in het openbaar te verkopen. Dat wordt het recht van parate executie

Lees meer

Advocaat-stagiaire Insolventierecht

Heb jij (bijna) een master Nederlands recht of Ondernemingsrecht afgerond en heb je affiniteit met insolventierecht? Dan zoeken wij jou!

Lees meer

Noodpakket banen en economie 3.0

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om de financiële problemen als gevolg van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en proberen de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en gro

Lees meer

WHOA (VI) – Voorzieningen teneinde de kans op een gehomologeerd akkoord te vergroten

Afkoelingsperiode Indien de schuldenaar bij de rechtbank een verklaring heeft gedeponeerd, waarin staat dat hij een akkoord voorbereid of er een herstructureringsdeskundige is aangewezen, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de rechtb

Lees meer

Tijdelijke reddingsboei voor ondernemers in het nauw

De genomen maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbruggingsregeling en maken het via soepelere belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat de liquiditeite

Lees meer

Noodpakket banen en economie 2.0

Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en trachten de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grote bedrijven op te vangen. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden

Lees meer

WHOA aangenomen door Tweede Kamer

De behandeling van het wetsvoorstel was enkele maanden uitgesteld vanwege het coronavirus. In ons eerdere artikel kondigden wij de behandeling al aan en stonden wij al kort stil bij de WHOA.   De Tweede Kamer heeft na de parlementaire behandelin

Lees meer

De surseance van betaling, een miskend instrument?

De insolventiepraktijk vraagt om versnelde doorvoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Vergeten we de surseance van betaling niet? De surseance De surseance is een tijdelijke maatregel die niet op vereffening is gericht. De surseanc

Lees meer

Financiële problemen als gevolg van Coronavirus (II)

Afgelopen vrijdag schreven wij reeds over de negatieve financiële gevolgen die bedrijven ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het kabinet is 15 maart 2020 met een pakket van maatregelen gekomen om de verdere verspreiding van het coronavirus i

Lees meer

Wetsvoorstel tot sanering buiten faillissement (WHOA)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd een regeling in te voeren op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming enerzijds en zijn schuldeisers en aandeelhouders anderzijds over de herstructurering van schulden kan homologeren

Lees meer

Ondernemingsrecht in de zorg

De specialisten ondernemingsrecht van Nysingh staan al vele jaren veel (grote) zorgorganisaties bij. Wij houden ons op dagelijkse basis bezig met het begeleiden van overnames, waarbij we zowel kopende als verkopende zorginstellingen bijstaan, het beg

Lees meer

Faillissementsrecht

Het team faillissementsrecht van Nysingh bestaat uit specialisten die zich dagelijks bezighouden met dit soort vraagstukken. We werken vaak zelf ook als curator en kennen het klappen van de zweep dus ook van die kant.   We kunnen al uw vragen ov

Lees meer

Ondernemingsrecht

Het team ondernemingsrecht van Nysingh is al vele jaren de vaste partner in business van vele ondernemingen. Zowel van kleine lokale ondernemingen, e-commerce bedrijven en familiebedrijven als van grote (internationale) ondernemingen. We werken voor

Lees meer

Layla Verhagen

Mijn naam is Layla Verhagen. Ik ben thuis in het ondernemingsrecht met een specialisatie faillissementsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik over bedrijfsjuridische vraagstukken. Daarnaast ben ik betrokken bij de afwikkeling van faillissemen

Lees meer

Halbe Pomper

Mijn naam is Halbe Pomper. Thuis in het contractenrecht, vennootschapsrecht en faillissementsrecht. Met die kennis en ervaring sta ik ondernemers en ondernemingen, maar ook overheden en non-profit organisaties bij.   In mijn praktijk adviseer en

Lees meer

Stijn Pennings

Mijn naam is Stijn Pennings. Thuis in het ondernemingsrecht, met een focus op het insolventierecht en contractenrecht. Met die kennis adviseer ik bedrijven die geconfronteerd worden met financiële problemen. Zowel bedrijven die zelf te maken krijgen

Lees meer

Reinier Quint

Mijn naam is Reinier Quint. Ik ben gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, insolventierecht en ICT-recht. Met die kennis sta ik (middel)grote bedrijven, overheden en grote onderwijs- en gezondheidsinstellingen bij. Ik adviseer en procedeer voorname

Lees meer

Maarten Wevers

Mijn naam is Maarten Wevers. Specialist in het insolventierecht. Ik heb veel ervaring als curator in faillissementen en gebruik die kennis en ervaring in mijn adviezen voor bedrijven die zelf geconfronteerd worden met financiële problemen of te make

Lees meer

Rob Klein

Sinds 2003 ben ik advocaat en gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht en het insolventierecht. Mijn cliënten zijn met name ondernemingen in de zakelijke markt. In het bijzonder ligt mijn focus op de juridische en strategische adviser

Lees meer

Jeroen Stekelenburg

Mijn naam is Jeroen Stekelenburg. Thuis in het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en faillissementsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik over samenwerkingen, fusies en overnames en aandeelhoudersvraagstukken. Dat doe ik voor (buitenlandse

Lees meer

WHOA! Eindelijk een oplossing?

De surseance van betaling, die daarvoor bedoeld is, komt zelden voor en blijkt dan ook nog meestal het voorportaal voor een faillissement. Het faillissement zelf wordt zeker gebruikt (volgens sommigen: misbruikt) voor saneringen, maar is daar eigenli

Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen start 2020 met toetreding van 3 nieuwe compagnons

Jeroen Stekelenburg, 49 jaar en sinds 1996 advocaat, start per 1 januari 2020 bij Nysingh als compagnon binnen de sectie Ondernemingsrecht. Jeroen Stekelenburg heeft gewerkt bij Damsté en JPR en heeft op dit moment zijn eigen advocatenkantoor. Hij h

Lees meer

Niet-genoten vakantiedagen bij faillissement

Kort gezegd heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aanspraak op een uitkering in geld (die bij het einde van het dienstverband ontstaat en in plaats treedt voor het recht op vakantie) onder het loonbegrip valt en daarmee een boedelschuld is. Dat geldt

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages