Zoekresultaten voor Faillissementen

Verschuldigde omzetbelasting bij uitverkoop in faillissementen geen boedelschuld

In nagenoeg alle gevallen zijn de voorraden verpand aan een financier (pandhouder), meestal een bank. Vaak is het zo dat een pandhouder bevoegd is om de aan haar verpande voorraden in het openbaar te verkopen. Dat wordt het recht van parate executie

Lees meer

Rechtbank legt bestuursverbod op

Op grond van deze wet kan een rechter op vordering van de curator of op verzoek van het Openbaar Ministerie (‘OM’) een bestuurder van een onderneming een verbod opleggen om gedurende een periode van maximaal vijf jaar bestuurder (of commissaris)

Lees meer

Ondernemingsrecht in de zorg

De specialisten ondernemingsrecht van Nysingh staan al vele jaren veel (grote) zorgorganisaties bij. Wij houden ons op dagelijkse basis bezig met het begeleiden van overnames, waarbij we zowel kopende als verkopende zorginstellingen bijstaan, het beg

Lees meer

Financiële problemen als gevolg van Coronavirus (II)

Afgelopen vrijdag schreven wij reeds over de negatieve financiële gevolgen die bedrijven ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het kabinet is 15 maart 2020 met een pakket van maatregelen gekomen om de verdere verspreiding van het coronavirus i

Lees meer

Verplichting tot betaling erfpachtcanon is geen boedelschuld

Uitspraak Hoge Raad   De Hoge Raad heeft op 19 januari 2024 uitspraak gedaan. Het betoog van Groningen Seaports N.V. dat een canonbetalingsverplichting die in de erfpachtakte is opgenomen, onderdeel is van het erfpachtrecht en als een goederenr

Lees meer

Herstructurering

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten op het gebied van herstructurering (sanering van schulden en herfinanciering).

Lees meer

Noodpakket banen en economie 3.0

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om de financiële problemen als gevolg van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en proberen de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en gro

Lees meer

De surseance van betaling, een miskend instrument?

De insolventiepraktijk vraagt om versnelde doorvoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Vergeten we de surseance van betaling niet? De surseance De surseance is een tijdelijke maatregel die niet op vereffening is gericht. De surseanc

Lees meer

Faillissementsrecht

Het team faillissementsrecht van Nysingh bestaat uit specialisten die zich dagelijks bezighouden met dit soort vraagstukken. We werken vaak zelf ook als curator en kennen het klappen van de zweep dus ook van die kant.   We kunnen al uw vragen ov

Lees meer

Noodpakket banen en economie 2.0

Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en trachten de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grote bedrijven op te vangen. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden

Lees meer

Betalingsuitstelwet: Verzoek aanhouding faillissementsverzoek in verband met coronavirus afgewezen

Sinds 1 januari 2021 is de wet Tijdelijke voorziening betalingsuitstel Covid-19 in werking getreden. Deze Betalingsuitstelwet heeft ten doel om de schuldeisers van individuele en collectieve verhaalsacties te weerhouden en ondernemingen na de versoep

Lees meer

Niet-genoten vakantiedagen bij faillissement

Kort gezegd heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aanspraak op een uitkering in geld (die bij het einde van het dienstverband ontstaat en in plaats treedt voor het recht op vakantie) onder het loonbegrip valt en daarmee een boedelschuld is. Dat geldt

Lees meer

Wetsvoorstel tot sanering buiten faillissement (WHOA)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd een regeling in te voeren op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming enerzijds en zijn schuldeisers en aandeelhouders anderzijds over de herstructurering van schulden kan homologeren

Lees meer

Aliki Karneris

Ik ben Aliki Karneris. Ik ben thuis in het ondernemingsrecht en het faillissementsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik onder meer over vraagstukken met betrekking tot zakelijke contracten. Dat doe ik voor bestuurders, bedrijven, instellinge

Lees meer

WHOA! Eindelijk een oplossing?

De Nederlandse wet biedt eigenlijk geen goede regeling voor het saneren van ondernemingen in moeilijkheden. De surseance van betaling, die daarvoor bedoeld is, komt zelden voor en blijkt dan ook nog meestal het voorportaal voor een faillissement. Het

Lees meer

Stijn Pennings

Mijn naam is Stijn Pennings. Thuis in het ondernemingsrecht, met een focus op het insolventierecht en contractenrecht. Met die kennis adviseer ik bedrijven die geconfronteerd worden met financiële problemen. Zowel bedrijven die zelf te maken krijgen

Lees meer

Sietse Piekaar

Mijn naam is Sietse Piekaar. Ik ben thuis in het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en faillissementsrecht. Met die kennis adviseer ik over fusies en overnames, due diligence, samenwerkingsovereenkomsten en herstructureringen. Dat doe ik voor (int

Lees meer

Lars Huttinga

Mijn naam is Lars Huttinga. Ik ben thuis in het ondernemingsrecht, met een focus op het contractenrecht en faillissementsrecht. Ik adviseer en procedeer over commerciële contracten, handelscontracten en samenwerkingen tussen bedrijven. Dat doe ik vo

Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen start 2020 met toetreding van 3 nieuwe compagnons

Jeroen Stekelenburg, 49 jaar en sinds 1996 advocaat, start per 1 januari 2020 bij Nysingh als compagnon binnen de sectie Ondernemingsrecht. Jeroen Stekelenburg heeft gewerkt bij Damsté en JPR en heeft op dit moment zijn eigen advocatenkantoor. Hij h

Lees meer

Tijdelijke reddingsboei voor ondernemers in het nauw

De genomen maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbruggingsregeling en maken het via soepelere belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat de liquiditeite

Lees meer

Rob Klein

Sinds 2003 ben ik advocaat en gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht en het insolventierecht. Mijn cliënten zijn met name ondernemingen in de zakelijke markt. In het bijzonder ligt mijn focus op de juridische en strategische adviser

Lees meer

Joanne Mulder

Mijn naam is Joanne Mulder. Ik ben gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met een focus op het commercieel contractenrecht en het faillissementsrecht.   Ik adviseer en procedeer over commerciële contracten. Dat doe ik voor middelgrote tot gr

Lees meer

Ondernemingsrecht

Het team ondernemingsrecht van Nysingh is al vele jaren de vaste partner in business van vele ondernemingen. Zowel van kleine lokale ondernemingen, e-commerce bedrijven en familiebedrijven als van grote (internationale) ondernemingen. We werken voor

Lees meer
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors