Zoekresultaten voor Verzekeringsrecht

Causaliteit in het verzekeringsrecht

In 2021 heeft het vraagstuk van verzekeringsrechtelijk causaal verband geleid tot drie arresten van de Hoge Raad. Steeds ging het om beoordeling van de verzekeringsdekking in situaties waarin schade (mogelijk) het gevolg was van meerdere oorzaken. In

Lees meer

Welke causaliteitsleer is van toepassing in het verzekeringsrecht?

Casco-compleet verzekering Het onderhavige arrest gaat over een casco-compleet verzekering, die door een besloten vennootschap bij ASR is afgesloten voor een tweedehands auto. Onder de verzekering wordt dekking geboden voor (onder meer) brand en dief

Lees meer

Verzekeringsrecht: uitleg uitsluiting in polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491   X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 decemb

Lees meer

Marina de Kort-de Wolde

Mijn naam is Marina de Kort-de Wolde. Ik ben gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Sinds november 2022 ben ik in dienst van Nysingh advocaten en notarissen op de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade. &

Lees meer

Schade door supercel: hagelschade of stormschade?

Eisers hebben een varkensfokkerij en zij hebben via hun assurantietussenpersoon in 2014 een verzekering genaamd ‘Bedrijven Compact Polis Agrarisch’ afgesloten bij Interpolis. Het betrof een ‘named perils’ (gedekte gevaren) polis genoemd, wat

Lees meer

Verzekeringsdekking voor bodemverontreiniging door asbest

Het geschil Op een gemengd agrarisch bedrijf staan stallen zonder dakgoot met dakbedekking van asbesthoudende golfplaten. De exploitant heeft verschillende verzekeringsovereenkomsten afgesloten, waaronder een milieuschadeverzekering en een bedrijfsaa

Lees meer

Gina van Helden

Mijn naam is Gina van Helden. Thuis in letselschade en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis ben ik sinds september 2020 werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer.   Voordat ik bij Nysingh kwam, stude

Lees meer

Elly Bos-van den Berg

Mijn naam is Elly Bos-van den Berg. Thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik over diverse aansprakelijkheidskwesties, zoals werkgeversaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid en letselschade.

Lees meer

Silvio Palper

Mijn naam is Silvio Palper. Ik ben thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een focus op letselschade. Met die kennis treed ik op voor verzekeraars, assurantietussenpersonen en ondernemingen. Dat doe ik onder meer over verkeersaansp

Lees meer

Sofie Velers

Mijn naam is Sofie Velers. Ik ben thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik onder meer over overheidsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en letselschade. Dat doe ik voor (semi-)overheden

Lees meer

Over bewijslevering ten aanzien van een verzekerde schade

Onlangs is een arrest verschenen van het Gerechtshof Den Haag (13 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2051), waarin een verzekerde bewijs van het bestaan van een verzekerd evenement wilde aantonen door middel van een verklaring van hemzelf en van zijn

Lees meer

Brexit

Een Engelse vennootschap kan ook na Brexit in beginsel gewoon zaken doen in Nederland. Maar voor vennootschappen van buiten de EU – zoals inmiddels ook Engelse vennootschappen – gelden in Nederland bepaalde bijzondere voorschriften. De be

Lees meer

Uitgangspunt verdeling bij samenloop: concrete schade of verzekerde som?

Het Gerechtshof Amsterdam bevestigt dat van de concrete schade dient te worden uitgegaan. (ECLI:NL:GHAMS:2020:3328, in hoger beroep op ECLI:NL:RBAMS:2019:1940). Feiten Aannemer Fixplan sluit een onderaannemingsovereenkomst met Amnis voor het aanbreng

Lees meer

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie

Lees meer

Opmerkelijke rechtspraak over asbest in dakbedekking en verzekeringsdekking

Het gaat hier over een zaak waarin de grond rond een drietal schuren ernstig verontreinigd was geraakt door het losraken van asbestdeeltjes uit de (golfplaten) dakbedekking. Dit losraken was veroorzaakt door veroudering van de dakbedekking, in combin

Lees meer

Bewijslastverdeling geschil verzekeraar en verzekerde

Casus X is eigenaar van een auto. Hij heeft de auto verzekerd bij “verzekeraar”. Op 30 november 2013, rond 22.00 uur, is met de auto van X schade veroorzaakt aan een andere auto doordat deze is aangereden. De auto van X is zonder bestuurder aange

Lees meer

Tamana Rezaie

Mijn naam is Tamana Rezaie. Thuis in het aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer ik verzekeraars, overheden en bedrijven over werkgeversaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en letselschad

Lees meer

Job van Esser

Mijn naam is Job van Esser. Thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer ik onder meer over letselschade, beroepsaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid. Dat doe ik voor verzekeraars, overheden en onderneming

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistr

Lees meer

Contractenrecht

Dat is essentieel voor een goede samenwerking, maar ook om geschillen te voorkomen. Maar waar moet u op letten? Wat moet u in ieder geval goed vastleggen? Wat doet u als uw contractpartij de afspraken niet nakomt? Bovendien wordt Europese regelgeving

Lees meer

Wilco Nieuwenhuis

Mijn naam is Wilco Nieuwenhuis. Thuis in de overheid, het onderwijs en de zorg, met specialisaties in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Door de WNRA kan ik die twee specialismen nu goed combineren. Ik werk voornamelijk voor gemeenten en onderw

Lees meer

Maarten Spronck

Ik ben Maarten Spronck. Ik ben gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en schadevergoedingsrecht, met een focus op letselschade. Ik ben LSA advocaat. Ik adviseer en procedeer over letselschadezaken en ben binnen dit vakgebie

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors