Zoekresultaten voor Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

De advocaten verzekeringsrecht van Nysingh staan (internationale) ondernemingen, (assurantie)makelaars en -tussenpersonen, (her)verzekeraars en overheden bij. Zo adviseren en procederen we onder andere over verzekeringen als AVB, AVP, AO, CAR, BA, ca

Lees meer

Privacy in het verzekeringsrecht

Dit artikel beschouwt privacy in het verzekeringsrecht. Aandacht wordt besteed aan vier onderwerpen. De verwerking van gezondheidsgegevens, de mogelijkheid voor verwerking in het kader van vorderingen, informatie-inwinning en rechtsmiddelen van betro

Lees meer

Causaliteit in het verzekeringsrecht

In 2021 heeft het vraagstuk van verzekeringsrechtelijk causaal verband geleid tot drie arresten van de Hoge Raad. Steeds ging het om beoordeling van de verzekeringsdekking in situaties waarin schade (mogelijk) het gevolg was van meerdere oorzaken. In

Lees meer

Welke causaliteitsleer is van toepassing in het verzekeringsrecht?

Casco-compleet verzekering Het onderhavige arrest gaat over een casco-compleet verzekering, die door een besloten vennootschap bij ASR is afgesloten voor een tweedehands auto. Onder de verzekering wordt dekking geboden voor (onder meer) brand en dief

Lees meer

Verzekeringsrecht: uitleg uitsluiting in polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491   X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 decemb

Lees meer

Schade door supercel: hagelschade of stormschade?

Eisers hebben een varkensfokkerij en zij hebben via hun assurantietussenpersoon in 2014 een verzekering genaamd ‘Bedrijven Compact Polis Agrarisch’ afgesloten bij Interpolis. Het betrof een ‘named perils’ (gedekte gevaren) polis genoemd, wat

Lees meer

Verzekeringsdekking voor bodemverontreiniging door asbest

Het geschil Op een gemengd agrarisch bedrijf staan stallen zonder dakgoot met dakbedekking van asbesthoudende golfplaten. De exploitant heeft verschillende verzekeringsovereenkomsten afgesloten, waaronder een milieuschadeverzekering en een bedrijfsaa

Lees meer

Elly Bos-van den Berg

Mijn naam is Elly Bos-van den Berg. Thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik over diverse aansprakelijkheidskwesties, zoals werkgeversaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid en letselschade.

Lees meer

Nysingh Academy verzorgt kennissessies transport en Verzekeringsdag

Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten en cursussen. De kennisactiviteiten van Nysingh zijn vanaf nu gebundeld in de Nysingh Academy. De Nysingh Academy is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Koninklijke Notari

Lees meer

Gina van Helden

Mijn naam is Gina van Helden. Thuis in letselschade en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis ben ik sinds september 2020 werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer.   Voordat ik bij Nysingh kwam, stude

Lees meer

Lissa Boersma

Mijn naam is Lissa Boersma. Ik ben in 2017 beëdigd als advocaat en sindsdien werkzaam binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Na de overstap vanuit een middelgroot kantoor in Utrecht ben ik sinds oktober 2019 bij Nysingh werkzaam op de

Lees meer

Tamana Rezaie

Mijn naam is Tamana Rezaie. Thuis in het aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer ik verzekeraars, overheden en bedrijven over werkgeversaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en letselschad

Lees meer

Vervoerrecht

Het team vervoerrecht van Nysingh is al vele jaren de vaste partner in business van vele ondernemingen in de logistieke dienstverlening. We adviseren binnen- en buitenlandse (aansprakelijkheids-)verzekeraars, makelaars, underwriters en verzekerde ond

Lees meer

Kunnen onrechtmatig verkregen resultaten uit een onderzoek naar verzekeringsfraude toch worden gebruikt?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8489. Feiten Het ging in deze zaak om een benadeelde die een ongeval met een bromfiets heeft gehad terwijl hij achterop zat. Op enig moment zijn de bestuurder van de bromfiets en benad

Lees meer

De (mogelijke) bescherming door de verzekeraar aan slachtoffers van geweldsmisdrijven

Ondanks de verschillende pogingen hen tegemoet te komen, is het voor een aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven niet of slechts beperkt mogelijk hun schade te verhalen. In dit artikel staat centraal de mogelijke bescherming van geweldsmisdrijfslac

Lees meer

Lara Lupgens

Mijn naam is Lara Lupgens. Ik ben thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik onder meer over overheidsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en letselschade. Dat doe ik voor (semi-)overheden

Lees meer

Maarten Spronck

Ik ben Maarten Spronck. Ik ben gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en schadevergoedingsrecht, met een focus op letselschade. Ik ben LSA advocaat. Ik adviseer en procedeer over letselschadezaken en ben binnen dit vakgebie

Lees meer

Wilco Nieuwenhuis

Mijn naam is Wilco Nieuwenhuis. Thuis in de overheid, het onderwijs en de zorg, met specialisaties in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Door de WNRA kan ik die twee specialismen nu goed combineren. Ik werk voornamelijk voor gemeenten en onderw

Lees meer

Contractenrecht

Dat is essentieel voor een goede samenwerking, maar ook om geschillen te voorkomen. Maar waar moet u op letten? Wat moet u in ieder geval goed vastleggen? Wat doet u als uw contractpartij de afspraken niet nakomt? Bovendien wordt Europese regelgeving

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistr

Lees meer

Job van Esser

Mijn naam is Job van Esser. Thuis in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Met die kennis adviseer ik onder meer over letselschade, beroepsaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid. Dat doe ik voor verzekeraars, overheden en onderneming

Lees meer

Martine Kos

Ik ben Martine Kos. Ik ben gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Ik adviseer verzekeraars en ondernemingen en zonodig sta ik deze partijen bij in procedures. Denkt u daarbij aan dekkingsgeschillen over aansprakelijkheidsverzekeringen, brandverzek

Lees meer

Bewijslastverdeling geschil verzekeraar en verzekerde

Casus X is eigenaar van een auto. Hij heeft de auto verzekerd bij “verzekeraar”. Op 30 november 2013, rond 22.00 uur, is met de auto van X schade veroorzaakt aan een andere auto doordat deze is aangereden. De auto van X is zonder bestuurder aange

Lees meer

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors