Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Nysingh willen we ondernemen met oog en aandacht voor de wereld om ons heen. Door onze praktijkvoering duurzaam in te richten, goede doelen organisaties en maatschappelijke initiatieven te steunen met een financiële bijdrage en door onze expertise om niet in te zetten. De drie pijlers onder ons MVO-beleid zijn dan ook: Mens, Milieu en Financiële sponsoring.


Lees meer over het partnerschap van Nysingh met het Oranje Fonds

OranjeFonds_logo_CMYK

 

 

 


 

Pro bono

Nederland kent prachtige initiatieven en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar ook die organisaties hebben wel eens juridische bijstand nodig en zijn daartoe niet altijd voldoende draagkrachtig. Nysingh heeft uren vrijgemaakt om haar advocaten en notarissen in de gelegenheid te stellen hun expertise kosteloos of tegen gereduceerd tarief in te zetten voor die organisaties.


Duurzaam ondernemen: groene keuzes

Bedrijven als Nysingh hebben impact op de kwaliteit van water, bodem en lucht. Nysingh wil haar praktijk verduurzamen door het maken van groene keuzes, zoals:

  • Videoconferencing
  • Duurzame koffie en thee
  • Groene energie
  • Duurzame kantoorartikelen

In de maatschappij

Nysingh wil onderdeel zijn van haar omgeving en is partner van maatschappelijke organisaties en initiatieven, die ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan onze samenleving.
In 2018 hebben we onder andere een bijdrage gegeven aan: