Over Nysingh

Nysingh is een full service kantoor met meer dan 100 advocaten en notarissen. We voelen ons thuis bij de organisaties die Nederland vormen. Ondernemingen, overheid, zorg- en onderwijsinstellingen en organisaties in de verzekeringsmarkt. We kennen de weg in deze sectoren, waar vooruit de richting is. Vanuit onze brede ervaring en met specifieke kennis zijn we dagelijks met hun uitdagingen in de weer. Juridische vraagstukken blijven zelden beperkt tot één rechtsgebied. Daarom werken onze juridische professionals, waar het belang van onze cliënten dat vraagt, nauw samen in integrale teams. Zo zorgen we ervoor dat onze cliënten altijd, op tijd, de juiste afslag nemen.

 

Nysingh. Thuis in jouw wereld.MVO

Bij Nysingh willen we ondernemen met oog en aandacht voor de wereld om ons heen. Door onze praktijkvoering duurzaam in te richten, goededoelen organisaties en maatschappelijke initiatieven te steunen met een financiële bijdrage en door onze expertise om niet in te zetten. Meer MVO

Kantoorklachtenregeling

Nysingh heeft een interne klachtenprocedure voor de behandeling van klachten over het optreden van haar advocaten en (kandidaat-)notarissen, die op de met Nysingh te sluiten overeenkomst van toepassing is.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering en adresgegevens van de verzekeraar

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatuur kent een verzekerd bedrag van € 75.000.000,– per aanspraak. Voor de Verenigde Staten en/of Canada claims geldt een jaarlimiet van € 150.000.000,–. Er is sprake van werelddekking. De (leidende) verzekeraar primair is HDI Global S.E., the Netherlands (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam).

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notariaat kent een verzekerd bedrag van € 1.000.000,– per aanspraak, maximaal twee keer per verzekeringsjaar (primair); een verzekerd bedrag van € 24.000.000,– boven € 1.000.000,– via de KNB (excedent) en een verzekerd bedrag van € 50.000.000,– boven € 25.000.000,– (kantoordekking) (excedent). Er is sprake van werelddekking. De verzekeraar primair is Amlin Insurance S.E. (Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen).

Informatie Wwft – Meldingsplicht en cliëntenonderzoek

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In dat kader hebben (kandidaat-)notarissen en advocaten een verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek. Daarnaast hebben zij een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris en voor een groot deel van dat van de advocaat.
In deze informatiebladen wordt een korte uitleg gegeven over deze regelgeving.

Vermeldingen Rechtsgebiedenregister NOvA


Nysingh advocaten – notarissen N.V. is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 08118371.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors