Moet vergoeding wegens onwinbare bodembestanddelen gerekend worden tot het vrijkomend kapitaal?

Bij uitspraak van 15 april 2020 (ECLI:NL:RBZWB:2020:1885) heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant de schadeloosstelling voor de onteigening van de Hedwigepolder vastgesteld. Het vonnis bevat een aantal bijzonderheden. In deze bijdrage staat de vraag centraal of vergoeding wegens onwinbare bodembestanddelen gerekend moet worden tot het vrijkomend kapitaal. In twee andere bijdragen op dit blog zal worden ingegaan op het verzoek van de eigenaar om vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld en op de kostenveroordeling.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.