Onteigeningsrecht

Onteigening is een uiterst middel. Dat betekent niet dat het pas op het uiterste moment kan worden ingezet. Integendeel. Bij succesvolle grondverwerving wordt vroegtijdig duidelijk gemaakt dat uiteindelijk gebruik wordt gemaakt van het onteigeningsinstrument. Voor een eigenaar (of andere rechthebbende) is op dat moment duidelijk dat een onteigeningsprocedure onontkoombaar is. En dat de overheid voldoende tijd heeft die procedure af te wikkelen. Tegelijkertijd is duidelijk dat hij recht heeft op de in de Onteigeningswet voorgeschreven volledige schadeloosstelling. Met deze duidelijkheid zal in veel gevallen een daadwerkelijke onteigeningsprocedure voorkomen kunnen worden.

Wij adviseren u graag bij onteigeningsprocedures.

Jessica de Roos

Advocaat, Partner

Grondverwerving en onteigening zijn vaak langdurige projecten die veel specialistische kennis vereisen. Maar met een goede samenwerking, tijdens en voorafgaand aan de procedure, kunnen langdurige procedures zoveel mogelijk worden vermeden.

Onze advocaten Onteigeningsrecht

De onteigeningsadvocaten van Nysingh treden op voor Rijkswaterstaat en ProRail, maar ook voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Het team Grondverwerving van Nysingh heeft veel ervaring en expertise op het gebied van grondverwerving en onteigeningsprocedures. Wij waren de afgelopen jaren als adviseur van de overheid betrokken bij vrijwel alle grote infrastructurele projecten. Denkt u daar bij aan de HSL, Betuweroute, A73, Hanzelijn, A50 en Ruimte voor de Rivier.

 

Veel overheden adviseren wij in een vroegtijdig stadium van de beoogde ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het actualiseren van de Nota Grondbeleid in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie of bij het opstellen van het plan ter uitvoering waarvan eventueel onteigend moet worden. Door aan de tekentafel goed stil te staan bij de grondverwerving, kunnen latere procedures worden voorkomen.

Onteigeningsrecht

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag over:

 • uw grondverwervings- en onderhandelingsstrategie
 • de administratieve onteigeningsprocedure
 • de gerechtelijke onteigeningsprocedure
 • de omvang van de onteigeningsschadeloosstelling
 • minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
 • zelfrealisatie
 • kostenverhaal en anterieure overeenkomsten
 • onteigening vs. gedoogplicht
 • nadeelcompensatie en planschade
 • positie van pachters en huurders bij onteigening
 • doorlooptijden procedures en planning beschikbaarheid van de grond

Onteigeningsblog

De onteigeningsadvocaten van Nysingh bloggen regelmatig over actualiteiten en praktijkvoorbeelden op Onteigeningsblog.nl. Verder zijn zij actief als (bestuurs)leden van de Verenging van Onteigeningsadvocaten (VOA) en Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR).

 

Ook geven zij verschillende malen per jaar (online) seminars op het vlak van het onteigeningsrecht. Druk bezocht zijn onze jaarlijkse studiemiddagen Actualiteiten Grondverwerving waar onze onteigeningsadvocaten zowel medewerkers van overheden en leidingbeheerders als adviseurs op het gebied van grondverwerving (rentmeesters/taxateurs) bijpraten over actualiteiten grondverwerving.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen en bijeenkomsten op Onteigeningsblog.nl door u aan te melden voor de signalering.

 

Heeft u interesse in een incompany cursus over grondverwerving of grondbeleid? In overleg met u verzorgen onze specialisten een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors