Gebiedsontwikkeling

Het aantal gebiedsontwikkelingsprojecten neemt steeds meer toe. Enerzijds is er de dringende behoefte aan woningbouw, (vernieuwing van) bedrijventerreinen en revitalisering van winkelgebieden. Anderzijds zijn er projecten in het kader van dijkversterking, de energietransitie en het versterken van de natuur. Verschillende belangen spelen een rol en de beschikbare ruimte is schaars. Dit maakt gebiedsontwikkeling een complex speelveld.

Wij adviseren u graag over de verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling.

Erik van der Dussen

Advocaat, Partner

Het publiek-private karakter zorgt daarnaast voor een veelzijdig ontwikkelingsproces. Hier spelen bestuursrechtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld het formuleren van nieuwe planologische regels, het aanvragen of beoordelen van omgevingsvergunningen en de inzet van grondbeleidsinstrumenten. Maar ook vereist gebiedsontwikkeling de juiste kennis van grondexploitatie en contractenrecht. Denk hierbij niet alleen aan vastgoedcontracten, maar ook aan samenwerkingsovereenkomsten, PPS-constructies en kostenverhaal.

Gebiedsontwikkeling

Specialisten gebiedsontwikkeling

Het team Gebiedsontwikkeling van Nysingh bestaat uit verschillende specialisten die adviseren en procederen over alle aspecten van gebiedsontwikkeling. Onze bestuursrechtjuristen en civilisten werken daarbij nauw samen om gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. Ons team van specialisten bestaat niet alleen uit advocaten, maar ook uit (kandidaat)notarissen. De kracht van onze multidisciplinaire samenwerking zorgt voor een optimale begeleiding in het gebiedsontwikkelingsproces.

 

Nysingh heeft al jaren een omvangrijke praktijk op het gebied van gebiedsontwikkeling. We hebben als adviseur van de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, provincies en (project)ontwikkelaars dan ook een bijzondere expertise op dit gebied opgebouwd.

 

Wij helpen u graag. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over:

 • PPS-constructies
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
 • projectontwikkeling
 • anterieure overeenkomsten
 • vastgoed (huur, koop, (erf)pacht en zakelijke rechten)
 • parkmanagement
 • kabels en leidingen
 • bestemmingsplannen
 • exploitatieplannen en kostenverhaal
 • milieurechtelijke vraagstukken (stikstof, PFAS, geluid etc.)
 • voorkeursrechten (Wet voorkeursrecht gemeenten)
 • aanbestedingsrecht en staatssteun
 • aannemingsovereenkomsten
 • bouwrecht
 • grondverwerving
 • planschade
 • onteigening

Onze specialisten

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors