Jessica de Roos

Advocaat, Partner
Naar contactgegevens

Mijn naam is Jessica de Roos. Thuis in grondzaken en specialist op het gebied van grondverwerving, pacht en het landelijk gebied. Met deze kennis en expertise sta ik overheden, (groot)grondbezitters en (ver)pachters bij in omvangrijke projecten en adviseer en procedeer ik over onder meer grondgebruik en pacht.

 

Een greep uit mijn dagelijkse praktijk:

Overheden verzeker ik van tijdige beschikbaarheid van gronden tegen reële schadeloosstelling en goede afspraken omtrent het gebruik van grond. Zo adviseer ik onder meer over de verwervingsstrategie, de keuze voor het in te zetten instrument (onteigening, gedoogplicht, voorkeursrecht Omgevingswet (voorheen Wvg), etc.) en de hoogte van de schadeloosstelling. Waterschappen adviseer ik over hun eigendommenbeleid, het gebruik van hun grond door derden en ik zorg ervoor dat gronden tijdig beschikbaar zijn voor dijkverbeteringen. Provincies en gemeenten weten mij te vinden als zij lokale of regionale projecten willen realiseren.

 

Ook grondeigenaren en pachters sta ik graag bij, bijvoorbeeld in pachtkwesties of wanneer zij met overheidsingrijpen te maken krijgen. Zo zorg ik er onder andere voor dat zij zich verzekerd zien van een volledige schadeloosstelling indien zij worden geconfronteerd met een onteigening of ontpachting. Agrariërs, (groot)grondbezitters en hun adviseurs weten mij te vinden voor praktisch advies en zo nodig procedures over hun rechten en plichten in pachtkwesties en het maken van duidelijke afspraken daarover. Ook landgoedeigenaren sta ik bij en adviseer ik over onder andere (erf)pacht en hun rechten ingevolge de Natuurschoonwet 1928.

 

Met veel van mijn cliënten werk ik al jarenlang intensief samen. Ik ben pragmatisch, denk mee en maak scherpe analyses. Mijn aanpak is praktisch en doelgericht. Een procedure ga ik niet uit de weg, maar liever kom ik samen tot een snelle en praktische oplossing. Mijn cliënten en hun adviseurs komen bij mij terug, omdat ze op mij kunnen rekenen en ik hen graag werk uit handen neem.

 

Als enthousiast blogger deel ik op het Pachtblog en Onteigeningsblog regelmatig nieuws, inzichten en kennis over grondverwerving, pacht en landelijk gebied. Daarnaast publiceer ik in vaktijdschriften (o.a. commentaar op het pachtrecht voor De Groene Serie van Kluwer en voor Sdu) en verzorg ik regelmatig lezingen en workshops. Ik ben bestuurslid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten (VOA) en de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VVARA).

 

Vrijblijvend even sparren over grondverwerving, pacht of een andere kwestie op het gebied van grondgebruik of landelijk gebied? Bel of mail gerust! jessica.deroos@nysingh.nl | 06 51 38 50 02.


Lidmaatschappen

  • Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten (VOA)
  • Vereniging voor OnteigeningsRecht (VvOR)
  • Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR)
  • Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VVARA)

Mijn naam is Jessica de Roos. Thuis in grondzaken en specialist op het gebied van grondverwerving, pacht en het landelijk gebied. Met deze kennis en expertise sta ik overheden, (groot)grondbezitters en (ver)pachters bij in omvangrijke projecten en adviseer en procedeer ik over onder meer grondgebruik en pacht.

 

Een greep uit mijn dagelijkse praktijk:

Overheden verzeker ik van tijdige beschikbaarheid van gronden tegen reële schadeloosstelling en goede afspraken omtrent het gebruik van grond. Zo adviseer ik onder meer over de verwervingsstrategie, de keuze voor het in te zetten instrument (onteigening, gedoogplicht, voorkeursrecht Omgevingswet (voorheen Wvg), etc.) en de hoogte van de schadeloosstelling. Waterschappen adviseer ik over hun eigendommenbeleid, het gebruik van hun grond door derden en ik zorg ervoor dat gronden tijdig beschikbaar zijn voor dijkverbeteringen. Provincies en gemeenten weten mij te vinden als zij lokale of regionale projecten willen realiseren.

 

Ook grondeigenaren en pachters sta ik graag bij, bijvoorbeeld in pachtkwesties of wanneer zij met overheidsingrijpen te maken krijgen. Zo zorg ik er onder andere voor dat zij zich verzekerd zien van een volledige schadeloosstelling indien zij worden geconfronteerd met een onteigening of ontpachting. Agrariërs, (groot)grondbezitters en hun adviseurs weten mij te vinden voor praktisch advies en zo nodig procedures over hun rechten en plichten in pachtkwesties en het maken van duidelijke afspraken daarover. Ook landgoedeigenaren sta ik bij en adviseer ik over onder andere (erf)pacht en hun rechten ingevolge de Natuurschoonwet 1928.

 

Met veel van mijn cliënten werk ik al jarenlang intensief samen. Ik ben pragmatisch, denk mee en maak scherpe analyses. Mijn aanpak is praktisch en doelgericht. Een procedure ga ik niet uit de weg, maar liever kom ik samen tot een snelle en praktische oplossing. Mijn cliënten en hun adviseurs komen bij mij terug, omdat ze op mij kunnen rekenen en ik hen graag werk uit handen neem.

 

Als enthousiast blogger deel ik op het Pachtblog en Onteigeningsblog regelmatig nieuws, inzichten en kennis over grondverwerving, pacht en landelijk gebied. Daarnaast publiceer ik in vaktijdschriften (o.a. commentaar op het pachtrecht voor De Groene Serie van Kluwer en voor Sdu) en verzorg ik regelmatig lezingen en workshops. Ik ben bestuurslid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten (VOA) en de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VVARA).

 

Vrijblijvend even sparren over grondverwerving, pacht of een andere kwestie op het gebied van grondgebruik of landelijk gebied? Bel of mail gerust! jessica.deroos@nysingh.nl | 06 51 38 50 02.


Lidmaatschappen

  • Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten (VOA)
  • Vereniging voor OnteigeningsRecht (VvOR)
  • Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR)
  • Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VVARA)
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors