010516

De gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet

In dit artikel gaan de auteurs in op de gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 Waterwet die kan worden opgelegd ten behoeve van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. De gedoogplicht kan alleen dan worden opgelegd wanneer naar het oordeel van de beheerder de belangen van de rechthebbenden onteigening niet vorderen. In het artikel wordt uitgelegd wanneer daarvan sprake is. Verder gaan de auteurs in op de procedure en formaliteiten rondom de gedoogplicht en op de vergoeding van schade en deskundigenkosten. De gedoogplicht blijkt in veel gevallen een goed alternatief voor onteigening vanwege de ruime en snelle inzetbaarheid daarvan.

Medium

TBR – Tijdschrift voor Bouwrecht | 1 mei 2016

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content