Overheidsaansprakelijkheid

Handelingen en beslissingen van overheden kunnen schade veroorzaken bij burgers en ondernemingen. Het komt regelmatig voor dat overheden voor deze schade aansprakelijk worden gesteld. Men spreekt dan van overheidsaansprakelijkheid. Overheden kunnen aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen, maar ook voor schade die is ontstaan door rechtmatig handelen.

Wij helpen u graag bij vraagstukken over aansprakelijkheid voor zowel onrechtmatig als rechtmatig overheidshandelen.

Jan Hein Meijer

Advocaat, Partner

Onze advocaten Overheidsaansprakelijkheid

Overheidsaansprakelijkheid is een ‘vak apart’. Het is een rechtsgebied dat zich kenmerkt door een complexe combinatie van zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten. Bovendien is het overheidsaansprakelijkheidsrecht continu in ontwikkeling. Expertise op dit gebied is dus noodzakelijk. Ons team bestaat uit advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Daarnaast hebben wij decennialange ervaring in het civiele aansprakelijkheidsrecht en het bestuursrecht. Wij kunnen u daarom bij uitstek van dienst zijn bij al uw vraagstukken over aansprakelijkheid voor zowel onrechtmatig als rechtmatig overheidshandelen. Onze advocaten treden op voor overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen), maar ook voor verzekeraars, zorg- en onderwijsinstellingen en ondernemingen.

 

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over bijvoorbeeld:

 • onrechtmatige overheidsdaad
 • (onrechtmatige) besluiten
 • feitelijk overheidshandelen
 • wegbeheerdersaansprakelijkheid
 • overheidsinformatieverstrekking
 • falend toezicht
 • gebrekkige handhaving
 • civiele aansprakelijkheid
 • privacy en AVG
 • rechtmatige overheidsdaad
 • nadeelcompensatie
 • schadevergoeding bij de bestuursrechter

Onrechtmatige overheidsdaad

Een onrechtmatige handeling van een overheidsorgaan wordt een onrechtmatige overheidsdaad genoemd. Bij een onrechtmatige overheidsdaad kan in de eerste plaats gedacht worden aan het nemen van een besluit dat achteraf door de bestuursrechter onrechtmatig wordt bevonden. Maar een onrechtmatige overheidsdaad kan ook bestaan uit onrechtmatig feitelijk handelen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • het verstrekken van onjuiste informatie
 • het niet nakomen van toezeggingen
 • het beschadigen van eigendommen bij het uitvoeren van het wegbeheer
 • het verzuimen om toezicht te houden of te handhaven
 • handelen in strijd met de AVG, zoals een datalek of anderszins onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens

Wanneer door een onrechtmatige overheidsdaad schade ontstaat, is de overheid gehouden deze schade te vergoeden.

Rechtmatige overheidsdaad

Ook bij een rechtmatige overheidsdaad kan het voorkomen dat de overheid verplicht is tot het vergoeden van (een gedeelte van de) schade die hieruit ontstaat. Deze vorm van schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een verplichting tot nadeelcompensatie kan bijvoorbeeld bestaan wanneer het rechtmatig genomen besluit om een weg tijdelijk af te sluiten voor onderhoud ervoor zorgt dat ondernemingen minder goed bereikbaar zijn, waardoor ondernemers hun omzet zien dalen. Of wanneer een bestemmingsplan wordt gewijzigd om zo een nieuwe woonwijk te realiseren, met als gevolg dat de omringende woningen in waarde verminderen (ook wel planschade genoemd).

Cursussen Overheidsaansprakelijkheid

De specialisten van Nysingh geven verschillende malen per jaar cursussen op het vlak van overheidsaansprakelijkheid. Via onze Nysingh Academy kunt u zich voor de eerstvolgende cursusdatum opgeven.

 

Onze specialisten

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors