De gemeente Borne verzocht om vernietiging van een overeenkomst tot verkoop en hypotheekverstrekking ingevolge artikel 26 Wvg. Dat het voorkeursrecht intussen was vervallen, staat op zichzelf niet aan toewijzing van dat verzoek in de weg. Toch wijst de rechtbank Overijssel het verzoek af (ECLI:NL:RBOVE:2018:524). Nu concreet zicht op realisering van woningbouw ontbreekt en de eigenaren al zeventien jaar worden belemmerd in het recht tot verkoop aan derden acht de rechtbank vernietiging disproportioneel.

Lees meer op ons Onteigeningsblog