Waterstaatsrecht en waterschapsrecht

In Nederland hebben we van oudsher een bijzondere relatie met het water en met waterbeheer. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. De laatste jaren hadden we te maken met warme winters, periodes van langdurige droogte in de zomer en overvloedige regenval in voor- en najaar. Deze klimaatveranderingen bezorgen waterschappen de nodige uitdagingen, naast de uitdagingen die zij toch al hadden.

Wij adviseren u graag over de taakuitvoering van waterschappen.

Jessica de Roos

Advocaat, Partner

Waterregelgeving

Waterregelgeving is complex en veelomvattend. Daarbij geldt het principe van integraal waterbeheer: de regelgeving, sturing en controle op het gebied van water moet zijn gericht op alle aspecten van het watersysteem in onderlinge samenhang. Dat vraagt van waterschappen dat zij het overzicht houden tussen privaat- en publiekrecht en tussen verplichtingen en beleidsvrijheid. Ook wordt van waterschappen gevraagd dat zij samenwerken met andere organisaties, zoals het Rijk, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Waterstaatsrecht en waterschapsrecht

Advocaten van waterschappen

Nysingh is thuis in het waterstaatsrecht en het waterschapsrecht en al vele jaren advocaat van een groot aantal waterschappen. We hebben een scherp oog voor de bestuurlijke verhoudingen en hebben veel ervaring met het inregelen van de organisatie en bevoegdheden van waterschappen.

 

Daarnaast adviseren en procederen we over de taakuitvoering van waterschappen, onder meer in het kader van (grondverwerving en/of gedoogplichten bij) dijkversterkingen, peilbesluiten, de verlening en opzegging van (water)vergunningen, grondwateronttrekkingen, bodemverontreiniging en het bouwen nabij waterkeringen.

 

Wij helpen u graag. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over:

 • governance en toezicht
 • bevoegdheidskwesties
 • besluitvorming en de voorbereiding van die besluitvorming
 • grondverwerving en onteigening
 • watervergunningen
 • peilbesluiten
 • verkeersbesluiten
 • verkeerswetgeving en wegenwet
 • subsidiekwesties
 • publieke en/of private samenwerkingsverbanden
 • aansprakelijkheidsvraagstukken

Onze specialisten

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors